AKTUALITY

Aký bude jún v galérii?

V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa sme počas júna pripravili viacero podujatí pre návštevníkov rôzneho veku či záujmov – odbornú prednášku s kritikom a historikom umenia, koncert vážnej hudby, aktivity pre deti v galerijnej záhrade a vernisáž novej výstavy. Okrem toho návštevníkom ponúkame prehliadku troch dočasných výstav, ku ktorým galerijná pedagogička pripravila edukačný program pre rôzne stupne a typy škôl. 8.6.2021...

Noc múzeí a galérií 2021 pod záštitou prezidentky SR

Podujatie Noc múzeí a galérií ponúka každý rok príležitosť objaviť dedičstvo našich predkov a zároveň spoznať zaujímavé miesta originálnym spôsobom. Tento rok sa bude konať v sobotu 15. mája 2021. Ako po predošlé roky, aj tentokrát sa do tohto celoeurópskeho podujatia zapojila aj Liptovská galéria P. M. Bohúňa. Na rozdiel od iných inštitúcií, ktoré preferujú online aktivity, sme sa rozhodli sprístupniť...

O práci, ktorá je verejnosti skrytá

V roku 2019 sme pri inventarizácii zbierkového fondu, ktorá prebehla z titulu výmeny vedenia Liptovskej galérie P. M. Bohúňa zistili, že veľké množstvo obrazov (rádovo 30%) v depozitári maľby je napadnuté plesňami. Keďže nebolo možné izolovať diela kontaminované už na prvý pohľad, od tých, ktoré mohli byť napadnuté bez toho, aby to bolo voľným okom viditeľné, rozhodli sme sa...

NOVINKA! 3D prehliadka expozícií

Poďte na virtuálnu prehliadku do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa! Pripravili sme nové 3D nasnímanie stálych expozícií 20. storočia – Moderny a expozície Liptov: domov aj exil. Vieme, že naživo má prehliadka umeleckých diel osobité čaro, ale aj tá virtuálna môže byť atraktívna. Veď posúďte sami.

Do zbierky galérie pribudli diela Michala Kerna

V roku 2020 sa Liptovská galéria zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom na podporu umenia so žiadosťou o poskytnutie dotácie na nákup diel Michala Kerna (1938-1994), slovenského konceptuálneho a krajinného (land-artového) umelca, pochádzajúceho z Liptova. V predchádzajúcom roku sa nám podarilo získať do dočasnej správy archív z jeho pozostalosti. Z neho sme v spolupráci s historičkou umenia, Danielou Čarnou, vybrali diela, ktoré sú predmetom akvizície. Jedná sa o 35 diel...

Do 11.11.2020 prijímame kultúrne poukazy

Do 11.11.2020 majú školy možnosť odovzdať kultúrne poukazy našej inštitúcii. Napriek tomu, že v súčasnej situácii nie je možné prijímať v galérii skupinové návštevy, poukazmi si školy môžu predplatiť návštevu výstav alebo tvorivých dielní v neskoršom období.Kultúrne poukazy je možné odovzdať v hlavnej budove Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v pracovných dňoch od 9:00 – 16:00 hod.Ďakujeme školám, že aj...

Výstava J.A., ALEXY až na jar 2021

Podľa pôvodného výstavného plánu na rok 2020 sme v tomto období mali inštalovať výstavu s názvom J. A., ALEXY, koncipovanú ako poctu tomuto maliarovi a aktivistovi. O Jankovi Alexym je známe, že bol mnohovrstevnou osobnosťou – okrem maľovania písal poviedky a recenzie, bol spoločensky aktívny, významná je jeho rola pri obnove Bratislavského hradu, pri vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa či...

Výročie narodenia Martina Benku

„Pochodil som liptovské kraje, sídlil v Ružomberku a odtiaľ robil výpady do dedín, hôr. Vnímal som a plnil skicáre strmými stráňami kopcov. Krajina ma tu celkom zaujala, rovnako ako ľudia, ktorí tu žili. Boli typickejší, vyhranenejší ako tí z rovín. Nosili krásne kroje. Lačne som sa chápal ceruzy a farieb, aby som v štúdiách zachytil ich farebnú harmóniu.“ „Hľadal som … najtypickejšie...

Tvorivé aktivity počas festivalu Sound Garden v galerijnej záhrade

Galerijná záhrada sa v sobotu 5. septembra 2020 zmenila na záhradu hudobnú, konal sa tu 3. ročník hudobného festivalu Sound Garden. Vystúpili na ňom kapely Para, Gleb, Hudba z Marsu, Ultrazvuk, Medial Banana, Walter Schnitzelsson a viacerí DJ-ji. Okrem hudby a tanca na ňom dostala priestor aj hra a zábava. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa mala na tomto podujatí umiestnený v záhrade vlastný stan, kde...

Príbeh vlny – tvorivé workshopy

Počas mesiacov jún až september prebiehajú v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši tvorivé workshopy s názvom PRÍBEH VLNY. Workshopy sú zamerané na prírodný materiál – ovčiu vlnu a prácu s ňou. Sú určené deťom – žiakom MŠ, ZŠ a SŠ.  Galéria ich organizuje spolu s Líviou Pemčákovou, študentkou Sokratovho inštitútu, Hlava v OBLAKOCH, o.z. a Nadáciou VÚB. Spoznajte jeden z najstarších prírodných materiálov...