AKTUALITY

Zreštaurované dve Bohúňove diela

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  v tomto roku zrealizovala  reštaurátorský projekt, prebiehajúci v období júl 2021 – jún 2022, podporený z verejných zdrojov v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov Fondom na podporu umenia ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom. Zámerom projektu, ktorý niesol názov „Obnova diel pri príležitosti 200-ročnice Petra Michala Bohúňa“ bolo  komplexné reštaurovanie  dvoch poškodených zbierkových  predmetov, pozostávajúce...

Krádeže obrazov a iných umeleckých diel

Nedávny prípad objaveného obrazu Jana Hálu, ktorý bol ukradnutý pred 17 rokmi, nás podnietil pozrieť sa na najznámejšie a najzávažnejšie krádeže obrazov a iných umeleckých predmetov na Slovensku a vo svete. Podľa policajnej správy zverejnenej na stránke Ministerstva vnútra SR sa trestná činnosť na Slovensku na úseku ochrany kultúrneho dedičstva týka najmä krádeží predmetov kultúrnej hodnoty a zbierkových predmetov uložených v múzeách a galériách. Najobľúbenejšou komoditou...

Návrat ukradnutého Hálu

Dielo, ktoré bolo 17 rokov odcudzené, sa za zvláštnych okolností v januári 2022 objavilo a vrátilo späť do majetku Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Ide o obraz Chalupa ve Škvořeticích v Blatné z roku 1914  od pôvodom českého maliara slovenskej výtvarnej moderny Jana Hálu (1890 Blatná, ČR – 1959 Važec), ktorý prežil väčšinu svojho života v rázovitej obci Važec lemovanej Vysokými...

Akvizície diel Vladimíra Popoviča

Do zbierkového fondu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa pribudlo päť diel Vladimíra Popoviča, ktorých akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spoluúčasť financoval Žilinský samosprávny kraj. Išlo o päť projektov, pričom vo všetkých boli podporené koláže (Vladimír Popovič, „Denník s kamerou“, 1967; „Záznam 66:1“, 1966; „Záznam 66:2“, 1966; „Záznam 66:3“, 1966 a „Záznam 66:4“, 1966;). Celková suma za tieto...

Výstava Martina Knuta v talianskom Acri

V sobotu 21. mája 2022 bola v juhotalianskom meste Acri slávnostne otvorená výstava slovenského umelca Martina Knuta, ktorú kurátorsky pripravil Richard Gregor. Výstava vznikla vďaka spolupráci Liptovskej galérie P. M. Bohúňa s MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) prostredníctvom Anselma Villatu z I.N.A.C. (Instituto Nazionale d´Arte Contemporanea). Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia. K výstave bol vydaný katalóg, ktorý...

Letný ART tábor bude v dvoch termínoch

Aj tento rok sme pripravili pre Vaše deti denný letný art tábor a to rovno dvakrát! Aby nebol nikto ukrátený, tak sa budeme venovať v júli mladším ročníkom a v auguste tým starším. Ťažisková téma bude hlavne recyklácia a upcyklácia. Ako všetci vieme, už sa dajú zálohovať plastové fľaše a plechovky, no stačí to na extrémny konzumný život ľudí? Skúsme na chvíľu...

Týždeň múzeí a galérií v Liptovskom Mikuláši

Celoeurópske podujatie Noc múzeí a galérií ponúka každý rok príležitosť prezentovať kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín a poukázať na význam jeho záchrany. Tento rok sa uskutoční v sobotu 14. mája 2022. V Liptovskom Mikuláši však bude trvať počas celého týždňa od 14.5. do 20.5.2022, kedy budú mať návštevníci možnosť navštíviť výstavy a expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa,...

Do knižnice pribudlo 65 nových publikácií

Počas marca 2022 sme našu knižnicu obohatili o 65 nových titulov. Vďaka projektu „Akvizícia knižnice pri LGPMB“ podporeného Fondom na podporu umenia sme mohli náš knižničný fond rozšíriť o publikácie pre deti a mládež a odborné publikácie z oblasti výtvarného umenia, architektúry, histórie a metodológie dejín umenia, estetiky, pedagogiky či filozofie a psychológie umenia. Ich výber zabezpečili predovšetkým naši šiesti interní kurátori, galerijná...

Gimmick ako trik? Interpretácia výstavy z pohľadu kurátorky

„Dnes už ani nevieme čo je pravda. Správy sa šíria rýchlejšie, ako ich my dokážeme vyhodnocovať alebo hlbšie skúmať. Žijeme v dobe ľahko dostupných informácií, ale zároveň aj hoaxov a post-právd.“ Týmito slovami sa začína kurátorský text k výstave Gimmick, v kurátorskej koncepcii Barbory Komarovej.  Výstava zachytáva súbor diel trojice mladých umelcov Ivany Durkáčovej, Jána Skaličana a Ľuboša Kotlára. Mladí...

Po stopách P. M. Bohúňa v Bielsku – Białej

Pri príležitosti tohtoročného 200. výročia narodenia maliara Petra Michala Bohúňa (29.9.1822 – 20.5.1879) sme sa vo štvrtok 7.4.2022 vydali po jeho stopách v poľskom meste Bielsko-Biała, kde žil a pôsobil posledných 14 rokov svojho života. Na spoločnom stretnutí so zástupcami Múzea Historyczneho w Bielsku-Białej a delegátov z Veličnej, Bohúňovej rodnej obce, sme sa dohodli na pripravovaných podujatiach k tomuto významnému jubileu. Počas...