AKTUALITY

Aktivity v galérii počas jarných prázdnin

Počas jarných prázdnin sme pre deti rôzneho veku pripravili niekoľko aktivít: Jednodňový jarný ART tábor v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa streda 1.03.2023 (8:00 – 15:00) Atmosféra galérie a bezprostredný kontakt s dielami nám poskytne najlepšie podmienky pre našu kreativitu. Prejdeme si aktuálne aj stále výstavy, preskúmame tajomstvá jednotlivých umelcov a ich diel a vytvoríme diela, ktoré budú reflektovať zážitok...

Cez jarné prázdniny organizujeme jednodňový ART tábor

Aj počas tohtoročných jarných prázdnin organizujeme v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa jednodňový ART tábor pre deti. Atmosféra galérie a bezprostredný kontakt s dielami nám poskytne najlepšie podmienky pre našu kreativitu. Prejdeme si aktuálne aj stále výstavy, preskúmame tajomstvá jednotlivých umelcov a ich diel a vytvoríme diela, ktoré budú reflektovať zážitok z objaveného. Jednodňový ART tábor je určený pre deti, ktoré...

Spomienka na Kolomana Sokola

Pri príležitosti 120. výročia narodenia maliara a grafika Kolomana Sokola a 20. výročia založenia Centra Kolomana Sokola (pred piatimi rokmi premenovaného na galériu) sa v utorok 24. 1. 2023 v Galérii Kolomana Sokola uskutočnilo spomienkové podujatie spojené s prezentáciou časopisu Fraktál. Jeho šéfredaktorka, Stanislava Chrobáková Repar, uviedla najnovšie číslo (2022/4) venované spomienke na Kolomana Sokola. Ako hostia na podujatí vystúpili Alexander Slafkovský a Karol...

Jednodňový zimný ART tábor pre deti

Počas vianočných prázdnin organizujeme v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa jednodňový zimný ART tábor pre deti. Atmosféra galérie a bezprostredný kontakt s dielami nám poskytne najlepšie podmienky pre našu kreativitu. Prejdeme si aktuálne výstavy, preskúmame tajomstvá jednotlivých umelcov a ich diel a vytvoríme diela, ktoré budú reflektovať zážitok z objaveného. Jednodňový Art tábor je určený pre deti, ktoré si chcú aj...

Zreštaurované dve Bohúňove diela

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  v tomto roku zrealizovala  reštaurátorský projekt, prebiehajúci v období júl 2021 – jún 2022, podporený z verejných zdrojov v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov Fondom na podporu umenia ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom. Zámerom projektu, ktorý niesol názov „Obnova diel pri príležitosti 200-ročnice Petra Michala Bohúňa“ bolo  komplexné reštaurovanie  dvoch poškodených zbierkových  predmetov, pozostávajúce...

Krádeže obrazov a iných umeleckých diel

Nedávny prípad objaveného obrazu Jana Hálu, ktorý bol ukradnutý pred 17 rokmi, nás podnietil pozrieť sa na najznámejšie a najzávažnejšie krádeže obrazov a iných umeleckých predmetov na Slovensku a vo svete. Podľa policajnej správy zverejnenej na stránke Ministerstva vnútra SR sa trestná činnosť na Slovensku na úseku ochrany kultúrneho dedičstva týka najmä krádeží predmetov kultúrnej hodnoty a zbierkových predmetov uložených v múzeách a galériách. Najobľúbenejšou komoditou...

Návrat ukradnutého Hálu

Dielo, ktoré bolo 17 rokov odcudzené, sa za zvláštnych okolností v januári 2022 objavilo a vrátilo späť do majetku Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Ide o obraz Chalupa ve Škvořeticích v Blatné z roku 1914  od pôvodom českého maliara slovenskej výtvarnej moderny Jana Hálu (1890 Blatná, ČR – 1959 Važec), ktorý prežil väčšinu svojho života v rázovitej obci Važec lemovanej Vysokými...

Akvizície diel Vladimíra Popoviča

Do zbierkového fondu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa pribudlo päť diel Vladimíra Popoviča, ktorých akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spoluúčasť financoval Žilinský samosprávny kraj. Išlo o päť projektov, pričom vo všetkých boli podporené koláže (Vladimír Popovič, „Denník s kamerou“, 1967; „Záznam 66:1“, 1966; „Záznam 66:2“, 1966; „Záznam 66:3“, 1966 a „Záznam 66:4“, 1966;). Celková suma za tieto...

Výstava Martina Knuta v talianskom Acri

V sobotu 21. mája 2022 bola v juhotalianskom meste Acri slávnostne otvorená výstava slovenského umelca Martina Knuta, ktorú kurátorsky pripravil Richard Gregor. Výstava vznikla vďaka spolupráci Liptovskej galérie P. M. Bohúňa s MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) prostredníctvom Anselma Villatu z I.N.A.C. (Instituto Nazionale d´Arte Contemporanea). Z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia. K výstave bol vydaný katalóg, ktorý...

Letný ART tábor bude v dvoch termínoch

Aj tento rok sme pripravili pre Vaše deti denný letný art tábor a to rovno dvakrát! Aby nebol nikto ukrátený, tak sa budeme venovať v júli mladším ročníkom a v auguste tým starším. Ťažisková téma bude hlavne recyklácia a upcyklácia. Ako všetci vieme, už sa dajú zálohovať plastové fľaše a plechovky, no stačí to na extrémny konzumný život ľudí? Skúsme na chvíľu...