AKTUALITY

Voľná vstupenka na pol roka

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ponúka vstup do galérie na pol roka zadarmo pre osoby nad 50 r. , ktoré sa dajú do konca decembra 2021 zaočkovať 1. dávkou proti ochoreniu Covid-19 ako poďakovanie, že chcú chrániť seba aj ostatných. Voľná vstupenka platí pre zaočkovanú osobu z okresu Liptovský Mikuláš + ďalšiu osobu v období od 1.1. do 30.6.2022....

Open Call 2022 – Výstava ako angažmán

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje OPEN CALL 2022 – „Výstava ako angažmán“. Formou otvorenej výzvy tak umelcom ponúka možnosť participácie na výstavnom programe v roku 2022. Cieľom otvorenej výzvy je podpora umelcov, užšia spolupráca medzi umelcom a inštitúciou, tvorba na pôde galérie a prezentácia súčasného vizuálneho umenia. Liptovská galéria P. M. Bohúňa poskytne víťaznému uchádzačovi angažmán v trvaní...

Zreštaurovaná oltárna tabuľa

Tlačová správa: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v tomto roku zrealizovala druhú etapu projektu, prebiehajúceho v období júl 2020 – jún 2021, náväzne na prvú etapu z obdobia máj 2018 – jún 2019, podporeného z verejných zdrojov v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov Fondom na podporu umenia ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom. Zámerom  tohto projektu bolo reštaurovanie poškodeného zbierkového predmetu s cieľom  prezentovať ho...

Požiar drevenice Jana Hálu vo Važci

V nedeľu ráno 29.8.2021 poškodil požiar Národnú kultúrnu pamiatku – takmer 100 ročnú Hálovu drevenicu vo Važci. Objekt stojí v záhrade za Domom Jana Hálu, ktorý je expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, 30. 8. 2021  Národnú kultúrnu pamiatku Hálovu drevenicu vo Važci v nedeľu ráno zasiahol požiar. Objekt pod súpisným číslom...

Víťazi Trienále portrétu – Open Call

Do Otvorenej výzvy Trienále portrétu, ktorú Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vyhlásila v minulom roku sa prihlásilo viac ako 150 autorov, z nich odborná porota vybrala na výstavu 47. Ich diela môžu návštevníci vidieť od 20. apríla do 4. septembra 2021 vo Veľkej výstavnej sieni LGPMB. 29. augusta zasadla odborná komisia, ktorá určila víťazov. Cenu Grand Prix udelila Lukášovi...

S knihou v ruke: Koloman Sokol, Maestro de los Maestros od Eugena Gindla

V ruke držím útlu, ale obsahovo bohatú knihu. Vznik tejto knihy má svoj vlastný príbeh, strastiplnú cestu k cieľu opisuje hneď v úvode autor, publicista a scenárista Eugen Gindl. Na pozvanie slovenského fotografa Tibora Huszára prišiel v roku 1996 E. Gindl do Arizony skompletizovať nahrávky a video záznamy, ktoré vyhotovil K. Sokol so svojim synom Jurajom a T. Huszárom. Koloman Sokol s E. Gindlom po redigovaní...

Prepojenie histórie so súčasným umením v Parížovskom kaštieli

Goticko-renesančný kaštieľ z obce Parížovce je jednou z najcennejších historických stavieb Liptova. Je najstarším zemianskym sídlom regiónu, jeho gotická časť pochádza zo 14. storočia. Z dôvodu výstavby vodného diela Liptovská Mara v 70.tych rokoch 20. storočia bol kaštieľ presťahovaný z Parížoviec do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Počas tohtoročnej letnej sezóny si v ňom môžete pozrieť výstavu Zabúdanie/ Pribúdanie, ktorú sme inštalovali v...

Projekt Edu-x-change aj v našej galérii

Liptovská galéria P. M. Bohúňa (LGPMB) sa spolu s ďalšími štyrmi slovenskými galériami v tomto roku zapojila do projektu Edu-x-change (Výmeny galerijných pedagógov), ktorého organizátorom je Rada galérií Slovenska. Zámerom projektu je zvýšenie kvality odbornej práce galerijných pedagógov, rozšírenie inovatívnych prístupov v galerijno-pedagogickej praxi a podpora vzájomnej spolupráce. Cieľom projektu sú rezidenčné pobyty galerijných pedagógov v hostiteľských galériách za účelom obohatenia edukačnej...

Sympózium SIEŤ v Dome Jana Hálu

Druhý ročník bádateľského sympózia v Dome Jana Hálu vo Važci nesie názov SIEŤ a potrvá 7 dní. Nadväzuje na 1. ročník DOM, ktorý prebehol v roku 2020 a trval 12 dní. Aktuálny ročník SIEŤ bude viac bádateľský a diskusný. Pozvanými účastníkmi a účastníčkami sú zástupcovia obce Važec, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a rôznych kultúrnych a rezidenčných centier a vybraní umelci a umelkyne. Spoločne budeme premýšľať nad...

65. výročie prvej výstavy na vlastnej pôde

Dnes si pripomíname pekné výročie. Pred 65. rokmi – 17. júna 1956 bola otvorená prvá výstava na vlastnej pôde – v Obrazárni Petra Michala Bohúňa. Obrazáreň vznikla už rok predtým, ako v poradí tretia inštitúcia svojho druhu na Slovensku, ale kvôli rekonštrukčným prácam na budove mohli byť výstavy inštalované vo vlastných priestoroch až o rok neskôr. „Krásna, radostná bola nedeľa 17....