Spomienka na Kolomana Sokola

Pri príležitosti 120. výročia narodenia maliara a grafika Kolomana Sokola20. výročia založenia Centra Kolomana Sokola (pred piatimi rokmi premenovaného na galériu) sa v utorok 24. 1. 2023 v Galérii Kolomana Sokola uskutočnilo spomienkové podujatie spojené s prezentáciou časopisu Fraktál. Jeho šéfredaktorka, Stanislava Chrobáková Repar, uviedla najnovšie číslo (2022/4) venované spomienke na Kolomana Sokola.

Ako hostia na podujatí vystúpili Alexander SlafkovskýKarol Maliňák, ktorí priblížili ideu vzniku Centra Kolomana Sokola, zaspomínali si na osobné stretnutie s umelcom a jeho pani manželkou Lýdiou. Jej život a tvorbu bližšie predstavila Zuzana Gažíková. Beseda bola doplnená prezentáciou fotografií zo života Sokolovcov.

Súčasťou podujatia bolo aj predstavenie knižných noviniek z vydavateľstva Fraktál, o.z., v prítomnosti ich autorov – básnika Mariána Milčáka a poetky Stanislavy Chrobákovej Repar.

Ďakujeme hosťom a všetkým návštevníkom za príjemný utorkový podvečer v spoločnosti diel Kolomana Sokola.

Alexander Slafkovský, Zuzana Gažíková, Karol Maliňák, Stanislava Chrobáková Repar
Alexander Slafkovský, Zuzana Gažíková, Karol Maliňák, Stanislava Chrobáková Repar
Stanislava Chrobáková Repar
Marián Milčák a Stanislava Chrobáková Repar
Marián Milčák a Stanislava Chrobáková Repar
lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře