Letný Art tábor pre deti bude v auguste

KAPACITA LETNÉHO TÁBORA JE UŽ NAPLNENÁ! Ďalšie prihlášky už neprijímame.

Aj tento rok sme pripravili pre Vaše deti denný letný Art tábor, ktorý prebehne v mesiaci august.

Nakoľko bude v galérii počas leta prebiehať výstava IV. Trienále portrétu, prvá ťažisková téma tohtoročného tábora bude PORTRÉT. Deťom predstavíme tému portrétu, prostredníctvom rôznych umeleckých prístupov vystavujúcich autorov. Tento zážitok spoznajú cez maľbu,  fotografiu, sochu aj video. Druhou témou, s ktorou sa budeme zaoberať bude téma Sympózia v Dome Jana Hálu vo Važci a to VZDUCH.  Do Domu Jana Hálu pôjdeme na výlet a zažijeme tam napr. aj workshop pískania. Tábor je vhodný pre deti a mládež, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, zaujímajú sa o aktuálne témy a chcú zažiť nielen zábavný ale aj obohacujúci týždeň plný nových zaujímavých výtvarných aktivít.

Základné informácie o tábore

Detský letný art tábor bude prebiehať každý deň od 5.8.– 9.8. 2024 (pre deti vo veku 6 – 13 rokov) v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. 

Cena: 110 / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim, desiata a olovrant v podobe ovocia.

Podrobný rozpis s informáciami o táborových aktivitách bude odoslaný na e-mail uvedený v prihláške po oficiálnom dátume uzávierky počtu účastníkov tábora (15 detí)., t.j. po 30.6. 2024.

Informácie / rezervácie: lgpmb-kvc@vuczilina.sk, +421 911 953 855, prípadne osobne v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Pre záväzné objednanie účastníka je nevyhnutné vyplniť prihlášku spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu. Prihlášku nájdete TU

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře