EDUKAČNÉ PROGRAMY

Detektívka – Staré umenie

Animačný program k stálej expozícii Pôvod maľby

Ako sa robí galéria?

Všeobecný animačný program k expozíciám

Rukopis Kolomana Sokola

Animačný program k stálej expozícii Kolomana Sokola

Zmena programu vyhradená:

_jednotlivé tvorivé dielne sú časovo prispôsobiteľné

_počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný ich učiteľ

_tvorivé dielne sa po dohode dajú prispôsobiť aktuálnej téme, ktorá sa preberá na škole

_maximálny počet žiakov: 15 - 20 žiakov

 

Cenník tvorivých dielní a lektorátov pre školy všetkých typov a stupňov:

MŠ, ZŠ, SŠ   2,00 € (dieťa/ žiak)

Pedagogický dozor zdarma

 

Kontakt:

Galerijná pedagogička

Mgr. Miroslava Taligová

mobil: 0911 953 855

mail: lgpmb-kvc@vuczilina.sk

 

Adresa:

Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Galéria Kolomana Sokola, Námestie osloboditeľov 28, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Tvorivé dielne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.