EDUKAČNÉ PROGRAMY

Jánošík rozpráva - J. A., Alexy

Animačný program k výstave J.A., ALEXY

Miestopisy – J. A., Alexy

Animačný program k výstave J.A., ALEXY

Kubistické kvety – Ester Martinčeková Šimerová

Animačný program k výstave Ester Martinčekovej Šimerovej

Svetlo a tieň v portréte P. M. Bohúňa

Animačný program k výstave Peter Michal Bohúň - maliar vľúdneho štetca

Ako dostať Sokolovho koňa von z obrazu?

Animačný program k stálej expozícii Kolomana Sokola

Ako sa robí galéria?

Všeobecný animačný program k expozíciám

Zmena programu vyhradená:

_jednotlivé tvorivé dielne sú časovo prispôsobiteľné

_počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný ich učiteľ

_tvorivé dielne sa po dohode dajú prispôsobiť aktuálnej téme, ktorá sa preberá na škole

_maximálny počet žiakov: 15 - 20 žiakov

 

Cenník tvorivých dielní a lektorátov pre školy všetkých typov a stupňov:

MŠ, ZŠ, SŠ   2,00 € (dieťa/ žiak)

Pedagogický dozor zdarma

 

Na edukačné programy je potrebné objednať sa 2 dni vopred. Počas celého trvania programu je povinnosťou všetkých zúčastnených dodržiavať aktuálne platné hygienické nariadenie v súvislosti s ochorením Covid- 19.

 

Kontakt:

Galerijná pedagogička

Mgr. Miroslava Taligová

mobil: 0911 953 855

mail: lgpmb-kvc@vuczilina.sk

 

Adresa:

Liptovská galéria P.M. Bohúňa, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš

Galéria Kolomana Sokola, Námestie osloboditeľov 28, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Tvorivé dielne z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.