EDUKAČNÝ PROGRAM K STÁLEJ EXPOZÍCII

Rukopis Kolomana Sokola

Prehliadka galérie Kolomana Sokola nás zavedie k umelcovým dielam, na ktorých budeme skúmať jeho rukopis. V tvorivej dielni si tak pomocou aktivity vyskúšame nielen maliarov rukopis ale v závere vytvoríme aj papierového 3D koňa. Precvičíme si nielen predstavivosť ale aj  jemnú motoriku a priestorové videnie.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Galéria Kolomana Sokola