KONTAKTY

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Galéria Kolomana Sokola

Dom Jana Hálu

PRACOVNÍCI GALÉRIE

Mgr. Richard Gregor

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758

Asistentka riaditeľa, pracovníčka registratúry

Mgr. Eva Lacová

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758

Oddelenie galerijných činností

Kurátorka moderného umenia, dokumentátorka zbierkového fondu

Mgr. Veronika Vaculová Repová

lgpmb-dokumentator@vuczilina.sk

044/55 22 758

Galerijná pedagogička

Mgr. Miroslava Taligová

lgpmb-kvc@vuczilina.sk

0911 953 855

PR manažérka, manažérka výstav a sprievodných aktivít

Mgr. Katarína Gallová

lgpmb-pr@vuczilina.sk

0911 368 730

Správca depozitára, hlavný výstavný technik

Tibor Maro

lgpmb-depozitar@vuczilina.sk

044/55 22 758

Reštaurátorka

Mgr. art. Lucia Gregorová

lgpmb-restauro@vuczilina.sk

044/55 22 758

Oddelenie ekonomiky a prevádzky

Ekonóm

Ing. Jaroslav Dvorský

lgpmb-ekonom@vuczilina.sk

0907 190 737

Personalistka, účtovníčka

Bc. Dana Havlanová

lgpmb-ekonomicke@vuczilina.sk

0907 190 737

Lektorka, pracovníčka knižnice

Dana Hybenová

lgpmb-lektor@vuczilina.sk

044/55 22 758

Pokladník, správca technického majetku

Pavol Guráň

lgpmb@vuczilina.sk

044/55 22 758

Správca budov, referent opráv a rekonštrukcií

Dušan Mrázik

lgpmb-spravca@vuczilina.sk

044/55 22 758

Upratovačka, pokladníčka

Andrea Rohrböcková

044/55 22 758

Detašované pracoviská (Galéria Kolomana Sokola, Dom Jana Hálu)

Kurátorka / Správkyňa GKS

Mgr. Barbora Vyšňanová 

lgpmb-kurator@vuczilina.sk

044/56 20 035

Projektová manažérka

Mgr. art. et Mgr. Zuzana Janečková, PhD.

lgpmb-projekty@vuczilina.sk

044/55 22 758

Pokladníčka, lektorka GKS

Katarína Vladulovičová

044/56 20 035