Richard Gregor

(*1974)

Historik, kurátor a kritik výtvarného umenia. Študoval na Trnavskej univerzite a na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfkurátor Nitrianskej galérie a Galérie mesta Bratislavy, prednášal na Katedre teórie a dejín umenia Akadémie umení v Banskej Bystrici, bol nezávislým expertom na problematiku galérií Ministerstva kultúry SR. Je kurátorom viac než piatich desiatok výstav doma i v zahraničí, autorom recenzií a štúdií.

Zakladal časopisy Dart (1999) a Jazdec (2009), o.i. inicioval štipendium pre mladých kurátorov (2003) a web-archív www.artdispecing.sk (2011), ktorý je dnes najväčším zdrojom oral history v oblasti vizuálneho umenia na Slovensku. Bol predsedom Rady galérií Slovenska, je členom jej výkonného výboru, je viceprezidentom Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA, občasným členom College Art Association. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií a seminárov, prednášal na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Číne, Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku, Južnej Kórei, Veľkej Británii, Južnej Afrike a v USA; získal viaceré štipendijné stáže v USA, Veľkej Británii, Dánsku, Nemecku, Poľsku a Izraeli. Bol spoluautorom a spoluorganizátorom XLVI. Medzinárodného kongresu AICA v Košiciach, Bratislave a Krakove (2013). Z jeho iniciatívy sa v rokoch 2008-2014 dočasne obnovila Galéria Cypriána Majerníka v Bratislave (pôvodne založená 1957). V roku 2013 vydal knihu Haberernovej oko. Postinformálna figurácia v slovenskom výtvarnom umení 60. rokov 20. storočia. V roku 2014 bol povereným riaditeľom a do roku 2016 šéfkurátorom Domu umenia/Kunsthalle Bratislava. V roku 2015 zorganizoval medzinárodnú konferenciu Môžeme hovoriť o Bratislavskom Konceptualizme?. Od roku 2016 je doktorandom na Trnavskej univerzite. V roku 2017 získal štipendium Clark Art Institute, Williamstown (MA, USA). Rok pracoval ako kurátor v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne (ČR) a od júna 2019 vedie Liptovskú galériu Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.