EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Hlava v hlave

Edukačná aktivita k výstave IV. trienále portrétu nám predstaví tému výstavy portrét, konkrétne sa zameriame na hlavu. Aktivity predstavia deťom časti hlavy a vtipne vysvetlia ako tieto časti fungujú a na čo sú. Vyskúšame si nakresliť vrásky, kreatívne pozeranie, vymyslíme hieroglyfy a mapu ostrova. Inšpiráciou nám bude knižka Hlava v hlave. Na výstave preskúmame rôzne diela umelcov vytvorené na tému portrét. Toto skúmanie nás privedie k faktu, že v súčastnosti portrét nemusí znamenať kresliť alebo vystavovať iba obraz niekoho hlavy.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Liptovská galéria P. M. Bohúňa