Nová publikácia JA ALEXY

V rámci edičnej činnosti galérie nám vyšla recenzovaná kniha k výstave J.A, ALEXY – Rezonancie tvorby Janka Alexyho v dielach súčasného umenia, ktorá prebiehala v Liptovskej galérii od 13.4. do 2.9.2023.  Vydanie dvojjazyčnej publikácie (SJ – AJ) z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ján Abelovský sa vyjadril: „Richard Gregor, riaditeľ Liptovskej galérie, mi v sprievode k recenzovanému textu napísal: „mám pocit, že vznikne pomerne zaujímavá publikácia, ktorá by mohla navnadiť aj ďalších k práci so slovenskom modernou“. Po prečítaní textu, nemôžem inak, než s radosťou a istým zadosťučinením, súhlasiť.“ (z recenzentského posudku textu M. Haľáka).

Vydavateľ: Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Autori textov: Richard Gregor, Miroslav Haľák, Veronika Vaculová Repová

Grafický dizajn: Stano Masár

Jazyková korektúra: Miroslava Kuracinová Valová

Preklady do AJ: John Minahane, Jonathan Gresty

Náklad: 300 ks

ISBN: 978-80-85706-75-8

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře