Kategorie: aktuality

NOVINKA! 3D prehliadka expozícií

Poďte na virtuálnu prehliadku do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa! Pripravili sme nové 3D nasnímanie stálych expozícií 20. storočia – Moderny a expozície Liptov: domov aj exil. Vieme, že naživo má prehliadka umeleckých diel osobité čaro, ale aj tá virtuálna môže byť atraktívna. Veď posúďte sami.

Do zbierky galérie pribudli diela Michala Kerna

V roku 2020 sa Liptovská galéria zapojila do výzvy vyhlásenej Fondom na podporu umenia so žiadosťou o poskytnutie dotácie na nákup diel Michala Kerna (1938-1994), slovenského konceptuálneho a krajinného (land-artového) umelca, pochádzajúceho z Liptova. V predchádzajúcom roku sa nám podarilo získať do dočasnej správy archív z jeho pozostalosti. Z neho sme v spolupráci s historičkou umenia, Danielou Čarnou, vybrali diela, ktoré sú predmetom akvizície. Jedná sa o 35 diel...

Do 11.11.2020 prijímame kultúrne poukazy

Do 11.11.2020 majú školy možnosť odovzdať kultúrne poukazy našej inštitúcii. Napriek tomu, že v súčasnej situácii nie je možné prijímať v galérii skupinové návštevy, poukazmi si školy môžu predplatiť návštevu výstav alebo tvorivých dielní v neskoršom období.Kultúrne poukazy je možné odovzdať v hlavnej budove Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v pracovných dňoch od 9:00 – 16:00 hod.Ďakujeme školám, že aj...

Výstava J.A., ALEXY až na jar 2021

Podľa pôvodného výstavného plánu na rok 2020 sme v tomto období mali inštalovať výstavu s názvom J. A., ALEXY, koncipovanú ako poctu tomuto maliarovi a aktivistovi. O Jankovi Alexym je známe, že bol mnohovrstevnou osobnosťou – okrem maľovania písal poviedky a recenzie, bol spoločensky aktívny, významná je jeho rola pri obnove Bratislavského hradu, pri vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa či...

Výročie narodenia Martina Benku

„Pochodil som liptovské kraje, sídlil v Ružomberku a odtiaľ robil výpady do dedín, hôr. Vnímal som a plnil skicáre strmými stráňami kopcov. Krajina ma tu celkom zaujala, rovnako ako ľudia, ktorí tu žili. Boli typickejší, vyhranenejší ako tí z rovín. Nosili krásne kroje. Lačne som sa chápal ceruzy a farieb, aby som v štúdiách zachytil ich farebnú harmóniu.“ „Hľadal som … najtypickejšie...

Tvorivé aktivity počas festivalu Sound Garden v galerijnej záhrade

Galerijná záhrada sa v sobotu 5. septembra 2020 zmenila na záhradu hudobnú, konal sa tu 3. ročník hudobného festivalu Sound Garden. Vystúpili na ňom kapely Para, Gleb, Hudba z Marsu, Ultrazvuk, Medial Banana, Walter Schnitzelsson a viacerí DJ-ji. Okrem hudby a tanca na ňom dostala priestor aj hra a zábava. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa mala na tomto podujatí umiestnený v záhrade vlastný stan, kde...

Príbeh vlny – tvorivé workshopy

Počas mesiacov jún až september prebiehajú v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši tvorivé workshopy s názvom PRÍBEH VLNY. Workshopy sú zamerané na prírodný materiál – ovčiu vlnu a prácu s ňou. Sú určené deťom – žiakom MŠ, ZŠ a SŠ.  Galéria ich organizuje spolu s Líviou Pemčákovou, študentkou Sokratovho inštitútu, Hlava v OBLAKOCH, o.z. a Nadáciou VÚB. Spoznajte jeden z najstarších prírodných materiálov...

Sympózium v Dome Jana Hálu vo Važci

Dvanásť dňové bádateľské sympózium s názvom „DOM“, sa bude konať v Dome Jana Hálu vo Važci v termíne od 12. do 23. augusta 2020. Sympózium DOM je živým nehierarchickým sociosystémom, ktorý skúma, diagnostikuje a následne na báze spolupráce lieči a revitalizuje konkrétny priestor – Dom Jana Hálu vo Važci. Vzniknuté spoločenstvo umelcov, kunsthistorikov a návštevníkov počas tohto sympózia vytvorí živý diskurz nad možným smerovaním...

OPEN CALL! TRIENÁLE PORTRÉTU 2020

TRIENÁLE PORTRÉTU je medzinárodné festivalové podujatie, ktoré sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa konalo v rokoch 1985 a 1988 pod názvom Trienále portrétnej tvorby. Cieľom prehliadky je sledovať a prezentovať výtvarné diela, ktorých tematika je portrét – nie len v rôznej miere psychologické zobrazenie tváre, ale tiež politický portrét krajiny a histórie, metaforický portrét komunity, inštitúcie prostredníctvom jej aktérov atď....

Výročné stretnutie riaditeľa a priateľov výtvarného umenia

V stredu 15.7.2020 sa konalo výročné stretnutie riaditeľa galérie s abonentami a priateľmi výtvarného umenia, ktorého sa zúčastnili aj niektorí poslanci mesta Liptovský Mikuláš. Riaditeľ Richard Gregor zhodnotil uplynulý rok v galérii – spomenul realizované výstavy a sprievodné podujatia (besedy, prednášky, workshopy), zmienil sa o uskutočnených technických zásahoch (oprava kanalizácie a realizácia hydroizolácie budovy galérie), predstavil novú organizačnú štruktúru a načrtol plány na obdobie...