100. výročie narodenia Alfonza Gromu

Akademický sochár Alfonz GROMA sa narodil presne pred 100 rokmi – 22.3.1924 v Trstenom pri Liptovskom Mikuláši. Patril medzi zakladateľov Galérie P. M. Bohúňa. Venoval sa komornému aj monumentálnemu sochárstvu, medailérstvu a kresbe. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí Pamätník oslobodzovacích bojov na vrchu Háj – Nicovô nad Liptovským Mikulášom (1959-61), kde spolu s Miroslavom Ksandrom navrhol sochársku a reliéfnu výzdobu.

Alfonz Groma

V komornej sochárskej tvorbe ho zaujala problematika zachytenia modelu v pohybe (plastika Garbiar, 1957; Muž s vrecom, 1955), jeho majstrovstvo sa prejavilo aj na portrétoch umeleckých osobností (napr. Portrét P. J. Kerna, 1963). Neskôr sa intenzívne venoval aj medailérskej tvorbe. V r. 1965 navrhol bronzovú pamätnú medailu pri príležitosti 10. výročia založenia Galérie P. M. Bohúňa. Túto medailu môžete vlastniť aj vy, je dostupná na predaj na recepcii galérie.

Alfonz Groma: Muž s vrecom, 1955, bronz a P. J. Kern, 1961, bronz

V zbierke našej galérie je 56 jeho diel, výber z nich je vystavený v stálej expozícii Moderna. Alfonz Groma zomrel 8.6.1993 v Liptovskom Mikuláši, pochovaný je v Trstenom.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře