Prednáška Richarda Gregora – Stratené výstavy 1942 a 1966

V utorok 6.2.2024 o 17:00 hod. sa v hlavnej budove Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa uskutoční prednáška riaditeľa galérie Richarda Gregora s názvom „Stratené výstavy 1942 a 1966„.


Výskumný projekt “Stratené výstavy 1942 a 1966”, ktorý prebieha v archívoch a knižniciach v Ríme, Florencii a Benátkach má dve samostatné línie, viažuce sa na dve udalosti z dejín slovenského vizuálneho umenia a jeho medzinárodných prezentácií. Jednou témou je účasť 23 popredných slovenských umelcov v Československom pavilóne na fašistickom Benátskom bienále v roku 1942 (Ľudovít Fulla, Janko Alexy, Ján Mudroch, Jozef Kostka, Ján Koniarek a ďalší). Bola pripravená v zložitých podmienkach a v extrémne krátkom čase, čím, paradoxne, nedošlo k jej ideologizácii a tvorila jednu z prvých samostatných rozsiahlejších medzinárodných prezentácií slovenského umenia ako takého. Viaceré maľby a sochy z nej sú dnes v zbierke Slovenskej národnej galérie a prakticky všetky dokladajú rezistenciu slobodného moderného umenia počas obdobia tzv. slovenského štátu.


Druhou z tém je výstava 5 Cecoslovacchi, ktorá sa konala v Gallerii Numero vo Florencii, Ríme, Miláne, Benátkach a Macerate na prelome rokov 1965 a 1966, a ktorá je zaujímavá najmä tým, že sa vystavené diela po jej skončení na Slovensko nikdy nevrátili. Autori – Stano Filko, Mira Haberernová, Jozef Jankovič, Alex Mlynárčik a Dušan Valocký – si z dôvodov železnej opony nemohli diela prísť sami prevziať a tak verili oficiálnej verzii, že diela boli zničené počas povodne vo Florencii v novembri 1966. Avšak od roku 2014 sa na rôznych aukciách a zbierkach postupne objavili tri sochy Jozefa Jankoviča, čo svedčí o tom, že sa celý príbeh odohral trochu inak.

Vstup na prednášku je voľný.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře