Zreštaurované dve Bohúňove diela

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa  v tomto roku zrealizovala  reštaurátorský projekt, prebiehajúci v období júl 2021 – jún 2022, podporený z verejných zdrojov v programe Odborné ošetrenie zbierkových fondov Fondom na podporu umenia ako hlavným partnerom a Žilinským samosprávnym krajom.

Zámerom projektu, ktorý niesol názov „Obnova diel pri príležitosti 200-ročnice Petra Michala Bohúňa“ bolo  komplexné reštaurovanie  dvoch poškodených zbierkových  predmetov, pozostávajúce z reštaurátorského výskumu a reštaurátorskej realizácie s cieľom  prezentovať ich po reštaurovaní v stálej expozícii a tiež v rámci pripravovanej  jubilejnej výstavy 200. výročia narodenia Petra Michala Bohúňa, po ktorom je Liptovská galéria pomenovaná.

Názov 1. reštaurovaného diela: Podobizeň Žofie Zmeškalovej

Autor: Peter Michal Bohúň

Datovanie: r.1860-65

Technika: Olejomaľba

Materiál: olej, plátno, polychromovaný drevený rám

Rozmery: 119,0 x 92,5 cm  ( v x š) s rámom, 97,2 x 69,5 cm   (v x š) bez rámu

Majiteľ: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Inv. číslo: O-2

Prírastkové číslo: 2.55

Fotosnímky z priebehu reštaurovania prvého diela:

Názov 2. reštaurovaného diela: Dievčatko s bábikou

Autor: Peter Michal Bohúň

Datovanie: r.1855-75

Technika: olejomaľba

Materiál: olej, plátno, polychromovaný drevený rám

Rozmery: 109,0 x 80,0 cm  ( v x š) s rámom, 97,0 x 69,0 cm   (v x š) bez rámu

Majiteľ: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa

Inv. číslo: O-201

Prírastkové číslo: 5.66

Fotosnímky z priebehu reštaurovania druhého diela:

Obidva diela sú už zaradené v stálej expozícii v Bohúňovej sieni v priestoroch Liptovskej galérie, kde srdečne všetkých  návštevníkov pozývame.

Mgr. art. Erika Benická

koordinátorka projektu

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře