Letný ART tábor bude opäť v dvoch termínoch

Aj tento rok sme pripravili pre Vaše deti denný letný ART tábor dvakrát! Aby nebol nikto ukrátený, tak sa budeme venovať v júli mladším ročníkom a v auguste tým starším.

Ťažisková téma bude Netradičné úžitkové umenie. Prechádzky v prírode a jej skúmanie, pozorovanie, zachytenie na papieri, zbieranie prírodnín, či výroba vlastného herbáru nám budú inšpiráciou pri tvorbe predmetov, ktoré nám každodenne zľahčujú či spríjemňujú život. Skúsime sa pozerať na svoje okolie očami umelcov napr. ako Ester Martinčeková – Šimerová, Martin Martinček, Janko Alexy či Michal Kern, ktorí sa neustále konfrontovali s prírodou vo svojej tvorbe.

Základné informácie o tábore

Detský letný ART tábor bude prebiehať každý deň od 17.7.– 21.7. 2023 (pre deti vo veku 6 – 13 rokov) a od 14.8. – 18.8. 2023 (pre deti vo veku 10 – 16 rokov) v čase od 8:00 do 15:00 hodiny.  Tábor je vhodný pre deti a mládež, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, zaujímajú sa o aktuálne témy a chcú zažiť nielen zábavný ale aj obohacujúci týždeň plný nových zaujímavých aktivít.

Cena: 100 / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim.

Desiata a olovrant – individuálne.

Podrobný rozpis s informáciami o táborových aktivitách bude odoslaný na e-mail uvedený v prihláške po oficiálnom dátume uzávierky počtu účastníkov tábora (10 detí / každý termín)., t.j. po 30.6.2023.

Informácie / rezervácie: lgpmb-kvc@vuczilina.sk, +421 911 953 855, prípadne osobne v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Pre záväzné objednanie účastníka je nevyhnutné vyplniť prihlášku, spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré sú k dispozícii TU.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře