Jednodňový zimný ART tábor pre deti

Počas vianočných prázdnin organizujeme v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa jednodňový zimný ART tábor pre deti. Atmosféra galérie a bezprostredný kontakt s dielami nám poskytne najlepšie podmienky pre našu kreativitu. Prejdeme si aktuálne výstavy, preskúmame tajomstvá jednotlivých umelcov a ich diel a vytvoríme diela, ktoré budú reflektovať zážitok z objaveného. Jednodňový Art tábor je určený pre deti, ktoré si chcú aj počas zimných prázdnin tvoriť.

Kedy: 4.1.2023

Čas: 8:00-15:00

Vek: 7-12 rokov  (max. počet  10 detí)

Program:

  • PFka : lektorát a tvorivá dielňa na výstavu Erny Masarovičovej
  • Detektívna hra: preskúmame dielo Petra Michala Bohúňa

Obed

  • papierový objekt:  v Galérii Kolomana Sokola si prezrieme výstavu Jana Hálu, porozprávame a ukážeme si ako vzniká papier, ktorý bude hlavné médium na výrobu papierového objektu

Cena: 25€

V cene je zahrnutý obed, pitný režim, olovrant  a materiál na tvorivú činnosť.

V prípade záujmu objednať tu:

Mgr. Miroslava Taligová

lgpmb-kvc@vuczilina.sk

+421 911 953 855

+421 44 552 27 58

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši

Tranovského 3

031 01 Liptovský Mikuláš

PRIHLÁŠKA NA ZIMNÝ JEDNODŇOVÝ TÁBOR

Uzávierka prihlášok – 22.12.2022 alebo po naplnení počtu detí.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře