Prednáškový cyklus: Z galerijných výskumov

To, čo návštevníci vidia v galérii – výstavy, expozície, sprievodné aktivity pre verejnosť, vernisáže – predstavuje iba 5% skutočnej galerijnej práce. Zbierkotvorná galéria je v plnej miere úrad štátnej, regionálnej alebo miestnej samosprávy, každý krok v jej kreatívnom či administratívnom rámci podlieha prísnym nariadeniam a kontrole. Ide o zložitý organizmus, ktorý predovšetkým spravuje množstvo zbierkových a archívnych predmetov nášho kultúrneho dedičstva. Tisícky malieb, sôch, grafík, kresieb či digitálnych diel si vyžadujú priebežnú kontrolu a ochranu – napríklad čistenie, konzervácia či reštaurovanie čo i len jedného z nich môže odbornému pracovníkovi zabrať niekoľko mesiacov. 

V pozadí toho zlomku navonok viditeľnej galerijnej práce je predovšetkým sústredený výskum. Predtým, než historik umenia zverejní výsledok svojej práce – napríklad výstavu opatrenú publikáciou -, venuje spravidla dva a viac rokov “neviditeľnému” štúdiu zvolenej problematiky a písaniu textu. Ak to povaha problematiky umožňuje, dokončené texty prechádzajú recenzným konaním zo strany renomovaných odborníkov, čo zvyšuje ich ideovú platnosť a tým aj akademickú a spoločenskú hodnotu. 

Rozhodli sme sa vo väčšej miere priebežne zverejňovať procesy a tiež dielčie výsledky skrytej práce v našich galériách novým prednáškovým cyklom. V rámci neho raz mesačne vystúpia v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa interní odborní pracovníci, historici umenia, kurátori, reštaurátori, a tiež hostia zo spolupracujúcich inštitúcií, ktorí zverejnia témy a stav svojho výskumu. Prednášky sú určené pre laickú i odbornú verejnosť, prístupné budú aj pre študentov stredných a vysokých škôl akéhokoľvek zamerania. 

Prvou bude prednáška a filmová projekcia Zuzany Janečkovej, ktorá projektovo zastrešuje aktivity v Dome Jana Hálu vo Važci. Prednáška bude na tému najnovších informácií, ktoré Zuzana Janečková zistila počas výskumu Hálovej tvorby v rámci cyklu diel týkajúcich sa Slovenských papierní z roku 1932 a na svojej nedávnej návšteve Hálových detí – Jeleny Hálovej a Jana Hálu. Na tejto ceste zistila viaceré zaujímavé informácie z osobného aj profesného života Jana Hálu. Súčasťou prezentácie budú dobové filmové zábery, ktoré nakrútil syn Jan Hála na 8 mm kameru v čase, keď žili vo Važci. Zábery zachytávajú bežný život Hálovcov a poskytujú vzácnu možnosť nazrieť do intimity ich rodinného života. Počas návštevy dcéra Jelena darovala Domu Jana Hálu aj umelecký artefakt – keramickú šálku s tanierom, ktorú vytvoril jej otec.  Prednáška s diskusiou sa uskutoční dňa 22. marca 2023 o 16.30 hlavnej budove galérie. Po skončení prednášky sa bude možné presunúť do Galérie Kolomana Sokola a prehliadnuť si práve prebiehajúcu výstavu Jan Hála inak.

keramická šálka s tanierom vytvorená Janom Hálom

Druhou bude prednáška riaditeľa LGPMB Richarda Gregora Janko Alexy a Benjamin Button28.marca 2023 o 16.30 hod. Priblíži východzie úvahy k nadchádzajúcemu výstavnému projektu galérie JA, ALEXY, zostavenému ako interpretačná pocta významnému modernistovi zo strany viac než dvadsiatich súčasných slovenských umelcov.

Mária Balážová – Každá piata, 2020, foto: Štefan Blažo
lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře