OPEN CALL – IV. Trienále portrétu 2024

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje OPEN CALL – IV. Trienále portrétu 2024, do ktorého sa môžu zapojiť výtvarní umelci bez obmedzenia veku. Záujemcovia sa do súťaže prihlasujú jedným súťažným dielom alebo komplexným súborom diel s tematikou portrétu, ktoré nie sú staršie ako tri roky. Prihlášky je potrebné zaslať do 10. septembra 2023 cez Google formulár na https://bit.ly/formular_tp2024 alebo po vyplnení prihlášky dostupnej na stiahnutie na https://bit.ly/prihlaska_tp2024 a jej zaslaním na adresu liptovskagaleriapmb@gmail.com.

Súčasťou prihlášky je fotografia diela, životopis a portfólio autora. Súťažné diela bude hodnotiť komisia odborníkov z oblasti vizuálneho umenia. Komisiou vybrané diela budú súčasťou prehliadky v rámci IV. Trienále portrétu 2024, ktoré sa bude konať od 18. júna do 28. septembra 2024 v priestoroch Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Vybrané diela autori na vlastné náklady doručia na adresu galérie do 7. júna 2024. Porota vyberie spomedzi vystavených diel víťaza, ktorý získa možnosť samostatnej výstavy v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Trienále portrétu je medzinárodné festivalové podujatie, ktoré sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa konalo v rokoch 19851988 pod názvom Trienále portrétnej tvorby. V roku 2021 bolo podujatie opätovne obnovené. Prostredníctvom otvorenej výzvy sa doň zapojilo vyše 150 autorov, z nich odborná komisia vybrala na výstavu 47. V roku 2024 sa bude konať už štvrtý ročník podujatia. Jeho cieľom je sledovať a prezentovať výtvarné diela, ktorých tematikou je portrét – nielen v rôznej miere psychologické zobrazenia tváre, ale tiež politický portrét krajiny a histórie, metaforický portrét komunity, inštitúcie prostredníctvom jej aktérov a to aj bez konkrétneho zobrazenia tváre.

Kontaktná osoba v prípade potreby: Katarína Gallová (liptovskagaleriapmb@gmail.com)

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře