Jednodňový zimný ART tábor

Aj tento rok ponúka Liptovská galéria P. M. Bohúňa jednodňový zimný Art tábor. Je určený pre deti, ktoré si chcú aj počas prázdnin tvoriť. Atmosféra galérie a bezprostredný kontakt s dielami nám poskytne najlepšie podmienky pre našu kreativitu. Prejdeme si aktuálne aj stále výstavy, preskúmame tajomstvá jednotlivých umelcov a vytvoríme diela, ktoré budú reflektovať zážitok z objaveného.

Kedy: 3.1.2024

Čas: 8:00-15:00

Vek: 6-13 rokov  (max. počet  12 detí)

Cena: 20

(v cene je zahrnutý obed, pitný režim, olovrant a materiál na tvorivú činnosť)

Program:

  • Výstava Simony Gotierovej – predstavuje senzuálnu inštaláciu, ktorá prináša potenciál pomalosti, sprítomnenia a blízkosti. Témou na tvorenie nám bude empatia, starostlivosť a opakovanie v každodenných činnostiach. Deti si pomocou jednoduchej hry vyskúšajú starostlivosť o seba navzájom a v tvorivej dielni budeme skúšať, cítiť a tvoriť s materiálom- vlna a hlina. Zastavíme sa a preskúmame všetky krehké drobnosti.
  • Obed
  • Výstava Jána Kudličku – predstaví dielo Jána Kudličku, ktorého inšpiráciou v diele bola poézia, hudba a predovšetkým krajina. Autorove dielo nám poskytne podnety na vytvorenie vlastného obrazu.

Podrobnejší program Vám pošleme týždeň pred začiatok tábora.

V prípade záujmu je potrebné prihlásiť sa:

Mgr. Miroslava Taligová

lgpmb-kvc@vuczilina.sk

+421 911 953 855

+421 44 552 27 58

Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3,

031 01 Liptovský Mikuláš

Pre záväzné objednanie účastníka je nevyhnutné vyplniť prihlášku spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu, ktorá je dostupná TU.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře