Akvizície diel vďaka podpore FPU

V roku 2023 sme našu zbierku rozšírili o 6 nových diel, ktorých akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za čo ďakujeme. Do zbierky pribudli tri maľby, dve fotografie a dielo zaradené do iných médií. Už onedlho budú súčasťou výstavy akvizícií, ktorú v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa aktuálne pripravujeme.

Akvizície:

F 80 Lucia Papčová – Arcadia#1 (2013)

F 81 Lucia Papčová – Landscape 27 (2019)

IM 58 Peter Bartoš – Koncept záchrany ľudí, dlhé poznanie (1957 – 1994)

Eva Moflárová – Bez názvu/ Insomnia (2012)

O 1292 Martin Knut – Čo s ním, keď sa mi už prihodil (2018)

O 1293 Martin Knut – Slepota viditeľnej krásy (2016)

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře