Kto bol Peter Michal Bohúň?

p-m-bohun

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa sa nachádza v srdci krásnej prírody Liptova. Budova galérie pôvodne slúžila ako evanjelická dievčenská škola. V nej v rokoch 1854 až 1865 našiel svoje pôsobisko ako učiteľ, maliar  Peter Michal Bohúň ( 1822 – 1879 ), rodák z Veličnej na Orave. Po ňom je pomenovaná galéria, kedysi obrazáreň.

29. septembra si pripomenieme 194. výročie jeho narodenia.

Maľoval portréty mešťanov, národovcov, oltárne obrazy, vytvoril cykly krojovaných Slovákov, venoval sa litografii aj fotografovaniu. Intenzívne sa zapojil do obrodeneckého hnutia za práva Slovákov, patril k aktívnym štúrovcom. Bohúňova aktivita bola zo všetkých stránok veľká. Ale pre sústavnú biedu, nepochopenie zo strany nadriadených a pre perzekúciu národovcov v časoch prudkého maďarizačného tlaku bol nútený opustiť rodnú zem a odišiel do poľského mesta Bialsko-Biala. Tu vo veku 57 rokov zomrel.

malba-p-m-bohun

Bol zakladateľom realistického portrétu. Jeho diela sa vyznačujú pokojnou, klasickou kompozíciou, harmonickou farebnosťou a úžasnou maľbou detailov. Umelec chcel v portrétoch zotrieť rozdiely medzi mešťanmi a príslušníkmi šľachtického rodu. Zaujímavé je aj podpisovanie diel umelcom –  podpis ukryl v nábytku vedľa portrétovaného. Manželov maľoval sediacich oproti sebe.

K zaujímavým portrétom patrí podobizeň Marienky Medveckej (1877). Bohúň nám tu pretlmočil rozdiel medzi živou bytosťou dieťaťa a jeho drevenou bábikou. Významnú úlohu v obraze má svetlo. Je to jeden z mála obrazov, kde sú namaľované detské hračky.

dievcatko-s-babikou

O maliarovom majstrovstve svedčí aj nespočetné množstvo diel.  Jeho tvorba získala obdiv a uznanie nielen na Slovensku, ale i ďaleko za jeho hranicami.

Pozývame Vás do „ Bohúňovej siene“ hľadať maliarove podpisy, dozvedieť sa viac o živote umelca či portrétovaných a hlavne obdivovať krásu umeleckých diel.

Týmto dávame do pozornosti  nový katalóg „Peter Michal Bohúň“, v ktorom sú jeho diela krásne farebne zobrazené.

Dana Hybenová
Lektorka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
Komentáře