Pocta Martinovi Martinčekovi

2. mája 2019 uplynulo 15 rokov od úmrtia významného slovenského fotografa Martina Martinčeka. Jeho pamiatku sme si včera uctili položením kytice pri pamätníku v Liptovskom Petre, kde sa tento umelec narodil. Tvorbu Martina Martinčeka máte možnosť aktuálne vidieť vo Veľkej výstavnej sieni Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Posledný aprílový večer sme otvorili jeho výstavu fotografií s názvom Chvála svetla.

Martin Martinčeka sa narodil v r. 1913 v Liptovskom Petre. Študoval na gymnáziu v Prešove a v r. 1937 ukončil právnické štúdiá doktorátom práv na Komenského univerzite v Bratislave. Pri návrate s rodinou z povstaleckého územia mu v r. 1945 tragicky zahynula manželka, dvaja synovia a otec. Po druhej svetovej vojne sa spolupodieľal na vytváraní a následnom fungovaní štátnych orgánov, Povereníctva spravodlivosti a financií ako aj Slovenskej Národnej rady. V roku 1947 sa oženil s akademickou maliarkou Ester Šimerovou. Po februári 1948 čelil rôznym falošným obvineniam, bol uväznený a po prepustení bol nútený stiahnuť sa z verejného života. Odišiel s manželkou do Liptovského Mikuláša, kde pracoval ako bagrista v tehelni, neskôr na slepačej farme a v Komunálnych službách ako plánovač. Vo veľkej miere sa podieľal na zriadení Múzea Janka Kráľa, ktorého sa stal prvým riaditeľom.

Od roku 1957 bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave ako umelecký fotograf. Vo veku 48 rokov sa stal slobodným umelcom. Venoval sa predovšetkým fotografovaniu prírody a obyčajných ľudí Liptova. Svoje fotografie publikoval v niekoľkých knihách. Po úspechoch jeho fotografií a kníh doma aj v zahraničí mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec, Medzinárodná federácia umeleckej fotografie so sídlom vo švajčiarskom Berne mu udelila čestný titul Excellencia FIAP (Excelencia Medizinárodnej federácie umeleckej fotografie), za významný prínos v oblasti fotografie mu bola udelená Pamätná medaila zaslúžilého umelca Josefa Sudeka, získal cenu Martina Benku i štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Zomrel vo veku 91 rokov – 2. mája 2004 v Liptovskom Mikuláši.

Výstavu jeho fotografií v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v L. Mikuláši s názvom Chvála svetla kurátorsky pripravil osobný priateľ umelca, renomovaný historik a teoretik fotografie, publicista a spisovateľ, p. Marián Pauer. Na výstave sú prezentované cykly farebných fotografií prírody, čierno-bielych fotografií Liptova a jeho obyvateľov ako aj fotografie z výstavby vodného diela Liptovská Mara. Výstava potrvá do 22.6.2019.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře