Výlet za kultúrnym dedičstvom a umením 2018

Dátum: 22.09.2018

Miesto: Brno a okolie

  1. Vila LOW – BEER vstupné: bezplatné

 

  1. Alfonz Mucha – Dva svety – výstavisko pavilón H

Vstupné: 200,-Kč

 

  1. Ivančice – Múzeum Alfonza Muchu

Výstava „Ivančický rodák Alfons Mucha 1860-1939“ zachytáva celoživotný vzťah A. Muchu k rodnému mestu.

Vstupné: 40,-Kč/20,-Kč

 

Prosím záujemcov, nie len z radov abonentov LGPMB, aby sa záväzne prihlásili na výlet do 12.7.2018, nakoľko je potrebné včas zaistiť vstupy. Tieto miesta sú veľmi navštevované, a tak by sa mohlo stať, že pre veľký záujem už nebude vstup možný. Cena za dopravu zatiaľ nie je známa. Počítame však cca 15,-€ na osobu. V prípade malého záujmu bude výlet zrušený, čo by bola velikánska škoda!

Výlet potvrdíte zaplatením zálohy v dňoch 11.-12.7.2018 vo výške vstupného do Vily Tugendtat a výstavy Alfonz Mucha – Dva svety, čo je v prepočte 19,50€/ zľavnené 12,10€. Túto zálohu nebude možné vrátiť nakoľko sa vstupenky budú kupovať online ešte v mesiaci júl. V prípade znemožnenia Vášho výletu z rôznych dôvodov, bude potrebné nájsť náhradníka, ktorý vstupenky využije. Múzeum Alfonza Muchu, ako aj cestovné budeme riešiť pred odchodom.

 

Budeme radi ak sa spoločne opäť stretneme na potulkách za umením!

Vedenie galérie a kolektív.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře