Komentovaná prehliadka a workshop k výstave Michala Kerna

V utorok 10. septembra prebiehal v Liptovskej galérii workshop pre deti k výstave Zóna 22 minút 50,28 sekundy, ktorý pripravila kurátorka výstavy Daniela Čarná. Žiaci základnej školy sa na ňom zamýšľali, čo pre nich znamená príroda a hravou formou spoznávali, čo je landartové umenie. Na výstave Michala Kerna si spomínali na vlastné zážitky v prírode a objavovali čaro obyčajných prírodných javov a materiálov. Následne pracovali s prírodnými prvkami a ich mnohonásobným obkresľovaním vytvárali vlastné diela.

Podvečer sme pripravili komentovanú prehliadku výstavy Michala Kerna, ktorej sa zúčastnili návštevníci rôznych vekových kategórií. Kurátorka Daniela Čarná takouto formou priblížila tvorbu umelca, ovplyvnenú konceptuálnym a akčným východiskom, ktorú ako jeden z mála autorov domácej neoficiálnej výtvarnej scény 70. a  80. rokov ukotvil v prírode.

Prírodu v okolí rodných Močiarov pri Liptovskom Mikuláši, kde prežil celý svoj život, nezaznamenával štetcom na plátno, ale priamo do nej vstupoval prostredníctvom akcií realizovaných väčšinou osamote. Stopu svojej prítomnosti zaznamenával pomocou fotografie, dopĺňal ju kresbou, textami a denníkovými záznamami. Prispel k rozvoju špecifickej podoby umenia v prírode a konceptuálnej fotografie na Slovensku.

Komentovaná prehliadka bola možnosťou dozvedieť sa viac o umelcovi a ako porozumieť dielam tohto mikulášskeho rodáka. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí sa utorkového workshopu a komentovanej prehliadky výstavy Michala Kerna zúčastnili.

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře