Finisáž s komentovanou prehliadkou výstavy L. Medňanského

Nenechajte si ujsť finisáž spolu s komentovanou prehliadkou výstavy Ladislava Medňanského, ktorá sa uskutoční v piatok 5.4.201916. hod.Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Predstaví sa na nej p. Viera Kvaková z Klubu priateľov výtvarného umenia pri LGPMB a výstavou vás prevedie odborník, reštaurátor prof. Boris Kvasnica, vďaka ktorému mohli byť kresby L. Medňanského prezentované na výstave v Liptovskej galérii. Aktuálna výstava je vyústením projektu zameraného na reštaurátorskú činnosť v období r. 2015 – 2018, v ktorom sa prof. Borisovi Kvasnicovi za pomoci medziodborovej spolupráce s historikom umenia, chemikom a fyzikom podarilo zachrániť a zreštaurovať 43 kresieb L. Medňanského, pochádzajúcich zo zbierky Liptovskej galérie.

Srdečne pozývame priaznivcov tvorby Ladislava Medňanského a všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o reštaurátorskej práci na finisáž a komentovanú prehliadku. Vstupné je 2 €, pre abonentov LGPMB je vstup zdarma.

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře