Aktuálne výstavy

 

Klaudia Kosziba:

Opakovanie. Nová látka.

 

Zaujímajú Vás nové informácií o našich výstavách? Nechajte nám svoj e-mail:

Najbližšie udalosti

8. september 2016 - Pavol Petráš st. - vernisáž autorskej výstavy

Malá výstavná sieň Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. Výstava potrvá do 1.10.2016.

27. september 2016 - Akadémia šperku - vernisáž výstavy

Centrum Kolomana Sokola. Výstava potrvá do 5.11.2016.

Práve prebiehajúce výstavy 

Veľká výstavná sieň LGPMB

12.7.2016 - 1.10.2016

Centrum Kolomana Sokola

9.8.2016 - 17.9.2016

Dom Jana Hálu Važec. Výstava je prístupná

od 15. mája 2016 do 15.9.2016

Dom Jana Hálu Važec. Výstava je prístupná

od 15. mája 2016 do 15.9.2016

Stále expozície

STARÉ UMENIE

Expozícia je členená do troch celkov. V prvej časti sú prezentované tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti Oravy, Turca, Spiša, ale najmä Liptova – gotický oltár z Dovalova, oltárne časti zo Svätého Kríža a z Liptovskej Anny. Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky, vystavený je renesančný oltár

19. STOROČIE

Portrét, krajina, žáner (1800 – 1919) Expozícia je reprezentatívnym prierezom vývoja slovenského maliarstva v 19. storočí. Zastúpená je predovšetkým portrétna maľba ako odraz rozvoja meštianskeho stavu, ale aj zviditeľnenia domácej inteligencie (Czauczik, J. B. Klemens). Dôraz je položený na tvorbu Petra Michala Bohúňa.

20. STOROČIE

Moderna V expozícii je reprezentačne zastúpená zakladateľská generácia moderného slovenského umenia, tematicky čerpajúca najmä z idealizovaného prostredia slovenského vidieka (Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Janko Alexy, M. A. Bazovský, a i.)maliari ovplyvnení secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Jakoby).

Svoje zastúpenie tu majú  umelci s presahmi na aktuálnu európsku modernu (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Koloman Sokol, I. W. Kráľ), príslušníci tzv. Generácie 1909 (Cyprián Majerník, Ján Želibský, Ján Mudroch, Ladislav Čemický, Ester M. Šimerová a i.)

KOLOMAN SOKOL

Centrum Kolomana Sokola, Námestie Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš. 

Expozícia diel významného slovenského grafika a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, študoval a pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku a od konca 40. rokov žil v USA.

Galéria vlastní najväčšiu kolekciu diel umelca, ktorý ako jeden z prvých slovenských umelcov, oslobodený od romantickej národnej sentimentality umenia 20.-tych a začiatku 30.-tych rokov 20. storočia, zobrazoval vo svojich dielach sociálne témy. 

 

Dom Jana Hálu vo Važci

V sobotu 27.8.2016 bude expozícia zatvorená. Využite mimoriadne otváracie hodiny v pondelok 29.8.2016 od 13:00 do 16:00 hod.

Dom Jana Hálu, Važec 41

Dom Jana Hálu vo Važci je od roku 1984 vysunutou expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. Expozícia však vznikla už v roku 1977 na základe cennej akvizície umeleckých diel Jana Hálu.

V areáli sú dva objekty; dom, kde Jan Hála žil (1890 - 1959) a drevenica, v ktorej býval po príchode do Važca. V aktuálnej sezóne môžete v Dome Jana Hálu vidieť výstavy: Jan Hála: Važecké pastorále a Ondrej Bartko: farby / priestor / rytmus

Som umelec, chcem vystavovať!

Zadaním Vášho e-mailu  do tohto formulára odošlete Váš kontakt kurátorom výstav.

 

Pripravované výstavy

Najbližšie výstavy podľa výstavného plánu na rok 2016

Malá výstavná sieň

8.9.2016 - 1.10.2016

Akadémia šperku

Centrum Kolomana Sokola

27.9. - 5.11.2016

ARCHÍV VÝSTAV

Archív zaznamenáva výstavy otvorené od roku 2016.

Malá výstavná sieň LGPMB

12.7.2016 - 20.8.2016

Centrum Kolomana Sokola, Námestie Osloboditeľov 28

Trvanie výstavy: 14.6.2016 - 30.7.2016

Kurátorka: Mgr. Barbora Vyšňanová

Veľká výstavná sieň Liptovskej galérie P.M.Bohúňa, Tranovského 3, Liptovský Mikuláš. Trvanie výstavy: 12.4.2016 - 2.7.2016

 Kurátorka: Mgr. B. Vyšňanová

Malá výstavná sieň Liptovskej galérie P.M.Bohúňa, Tranovského 3, Liptovský Mikuláš. Trvanie výstavy: 12.4.2016 - 2.7.2016

Kurátorka: Mgr. Veronika Repová

Výstavná sieň Centra Kolomana Sokola, Nám. Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš

Trvanie výstavy: 26.4.2016 - 4.6.2016

JARNÝ SALÓN

Výstavná sieň Centra Kolomana Sokola, Nám. Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš.  

Trvanie výstavy: 5.3.2016 - 15.4.2016

ŠUV  RUŽOMBEROK

Výstava prác žiakov Školy úžitkového výtvarníctva Ružomberok.

Výstavná sieň Centra Kolomana Sokola, Nám. Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš.  

Trvanie výstavy: 26.1.2016 - 27.2.2016

Igor Faško: DE-AKORD

Veľká výstavná sieň Liptovskej galérie P.M.Bohúňa, Tranovského 3, Liptovský Mikuláš.

Trvanie výstavy: 12.1.2016 - 2.4.2016

Katka Slaninková: DVE TVÁRE

Malá výstavná sieň Liptovskej galérie P.M.Bohúňa, Tranovského 3, Liptovský Mikuláš.

Trvanie výstavy: 12.1.2016 - 2.4.2016