NAJNOVŠIE OTVORENÉ VÝSTAVY

VINCENT HLOŽNÍK

Výstava je otvorená od 11.10,2016 do 31.12.2016.

VENDULA CHALÁNKOVÁ

Výstava je otvorená od 11.10,2016 do 31.12.2016.

Výstava maliarskej tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarných umelcov druhej pol. 20. storočia Vincenta Hložníka v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa  v Liptovskom Mikuláši sústreďuje obdobie od roku 1940 do roku 1995. Diela pochádzajú zo zbierok v Považskej galérie umenia v Žiline a súkromnej zbierky. Gvaše a oleje zachytávajú osamelé postavy, portréty, kaviarenské scény až po silné expresívne  sociálne výpovede zaoberajúce sa vážnymi témami. Viac info  » » »

„Po tom, co mě v roce 2014 slovenský web vas.cas.sk označil za nejvtipnější Češku, mám pocit, že mí Slováci mi rozumějí,“ potvrdzuje mladá vizuálna umělkyňa. „Můj speciální vztah ke Slovensku se ale začal budovat už v dětství, kdy jsme jeli s rodiči na rekreaci ROH do Nízkých Tater, a pokračoval, když se po rozdělení republiky odstěhoval Egon Bondy do Bratislavy. Chtěla jsem tehdy dokonce přesídlit za ním,“ spomína. Viac info » » »

Informácie pre návštevníkov

Výstavy

Informácie o všetkých výstavách a stálych expozíciách galérie.

Podujatia

Informácie o podujatiach, ktoré prebiehajú v galérii a v galerijnej záhrade

Otváracie hodiny

Podrobné otváracie hodiny LGPMB, Centra Kolomana Sokola a Domu Jana Hálu vo Važci

Vstupné

Kompletné informácie o cenách vstupného v LGPMB, Centre Kolomana Sokola a v Dome Jana Hálu vo Važci

Aktuálne prebiehajúce výstavy

Výstava potrvá do 7.1.2017

Zaujímajú Vás nové informácií o našich výstavách? Nechajte nám svoj e-mail:

Stále expozície

STARÉ UMENIE

Expozícia je členená do troch celkov. V prvej časti sú prezentované tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti Oravy, Turca, Spiša, ale najmä Liptova – gotický oltár z Dovalova, oltárne časti zo Svätého Kríža a z Liptovskej Anny. Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky, vystavený je renesančný oltár

19. STOROČIE

Portrét, krajina, žáner (1800 – 1919) Expozícia je reprezentatívnym prierezom vývoja slovenského maliarstva v 19. storočí. Zastúpená je predovšetkým portrétna maľba ako odraz rozvoja meštianskeho stavu, ale aj zviditeľnenia domácej inteligencie (Czauczik, J. B. Klemens). Dôraz je položený na tvorbu Petra Michala Bohúňa.

20. STOROČIE

Moderna V expozícii je reprezentačne zastúpená zakladateľská generácia moderného slovenského umenia, tematicky čerpajúca najmä z idealizovaného prostredia slovenského vidieka (Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Janko Alexy, M. A. Bazovský, a i.)maliari ovplyvnení secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Jakoby).

Svoje zastúpenie tu majú  umelci s presahmi na aktuálnu európsku modernu (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Koloman Sokol, I. W. Kráľ), príslušníci tzv. Generácie 1909 (Cyprián Majerník, Ján Želibský, Ján Mudroch, Ladislav Čemický, Ester M. Šimerová a i.)

KOLOMAN SOKOL

Centrum Kolomana Sokola, Námestie Osloboditeľov 28, Liptovský Mikuláš. 

Expozícia diel významného slovenského grafika a maliara, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, študoval a pôsobil v Prahe, Paríži, Mexiku a od konca 40. rokov žil v USA.

Galéria vlastní najväčšiu kolekciu diel umelca, ktorý ako jeden z prvých slovenských umelcov, oslobodený od romantickej národnej sentimentality umenia 20.-tych a začiatku 30.-tych rokov 20. storočia, zobrazoval vo svojich dielach sociálne témy. 

 

Dom Jana Hálu vo Važci

Dom Jana Hálu, Važec 41

Dom Jana Hálu vo Važci je od roku 1984 vysunutou expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. Expozícia však vznikla už v roku 1977 na základe cennej akvizície umeleckých diel Jana Hálu.

V areáli sú dva objekty; dom, kde Jan Hála žil (1890 - 1959) a drevenica, v ktorej býval po príchode do Važca. V aktuálnej sezóne môžete v Dome Jana Hálu vidieť výstavy: Jan Hála: Važecké pastorále a Ondrej Bartko: farby / priestor / rytmus

Som umelec, chcem vystavovať!

Zadaním Vášho e-mailu  do tohto formulára odošlete Váš kontakt kurátorom výstav.

 

Archív výstav

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 ako tretia najstaršia galéria na Slovensku. Jej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. Galéria spravuje vyše 5200 výtvarných diel, ktoré ochraňuje v depozitároch a vystavuje vo svojich expozíciách, medzi ktoré patrí samotná Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa, Centrum Kolomana Sokola a Dom Jana Hálu.