STÁLE EXPOZÍCIE LGPMB

Staré umenie /dočasne uzavreté/

Expozícia je členená do troch celkov. V prvej časti sú prezentované tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti Oravy, Turca, Spiša a Liptova, vystavené je najstaršie dielo zo zbierky LGPMB, Madona s dieťaťom zo 14. storočia. Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky, vystavený je oltár z Okoličného, oltárne časti zo Svätého Kríža a z Liptovskej Anny. V tretej časti, na chodbe sú vystavené plastiky, medzi nimi aj reštaurované dielo Corpus.

Bohúňova sieň

Je venovaná Petrovi Michalovi Bohúňovi po ktorom je pomenovaná aj galéria. Budova galérie pôvodne slúžila ako škola, v nej v rokoch 1854 až 1865 našiel pôsobisko ako učiteľ, maliar Peter Michal Bohúň ( 1822 – 1879 ), rodák z Veličnej na Orave.

19. storočie - Portrét, krajina, žáner

Stála expozícia v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí. Svoje zastúpenie tu má predovšetkým portrétna maľba (Czauczik, Klemens), ale aj krajinárska tematika druhej polovice 19. storočia (E. Ballo, L. Medňanský, D. Skutecký a i.)

20. storočie - Moderna

V expozícii je reprezentačne zastúpená zakladateľská generácia moderného slovenského umenia, tematicky čerpajúca najmä z idealizovaného prostredia slovenského vidieka (Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Janko Alexy, M. A. Bazovský, a i.) maliari ovplyvnení secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Jakoby).

Liptov: domov aj exil (od 2. pol. 20. storočia)

V expozícii je venovaný priestor na prezentáciu umelcov, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom. Ich tvorba svojím významom prekračuje hranice regiónu i Slovenska.