IV. TRIENÁLE PORTRÉTU

HERMANN KERN A JEHO STARCI

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: IV. Trienále portrétu - HERMANN KERN A JEHO STARCI

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: 5.6. - 26.10..2024

Otvorenie výstavy: 4.6.2024 o 16:30 hod. 

Vystavujúci autor: Hermann Kern

Kurátorka: Marta Herucová

Grafika: Tomáš Kostrzeva

 

 

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Starci na obrazoch Hermanna Kerna sú chudobní, ale usmievaví, venujú sa svojim záľubám, hrajú na husle, montujú klietku na chytenie vtáčika, ktorý im bude na chvíľu robiť spoločnosť alebo ho za pár drobných predajú na trhu. Popíjajú vínko. Vystupujú ako botanici, hudobníci, kulinári alebo len tak sedia s fajkou v ruke, v odeve a pokrývke hlavy, ktoré toho veľa pamätajú. Nájdeme ich v prítmí skromných príbytkov, sedia niekde v rohu krčmy alebo u kamaráta v pivnici. Sú obklopení množstvom vecí, haraburdami, ktoré dotvárajú prostredie jesene ich života. Kern sa upäl na idylickú až humornú polohu zobrazovania starcov, či už z (malo) mestského, vidieckeho alebo kláštorného prostredia.

Pri realistických tendenciách v umení sa starí ľudia nedali prehliadať. Šediví, vráskaví, zhrbení... Taký je aj Jozef, ktorý varí jedlo pre Máriu, namaľovaný na gotickej predele bočného oltára v levočskom farskom kostole. Postoj spoločnosti k starým ľuďom sa trvalo mení a mení sa aj charakter ľudí vo vyššom veku. Kern, ktorý nadviazal na (nemecko-rakúsku) žánrovú tvorbu obdobia biedermeiera 1. polovice 19. storočia, začal svojich starcov maľovať koncom storočia. Jeden z najstarších je obraz Mních v kuchyni z roku 1880 a nachádza sa v Miláne, z roku 1909 sú Muzikanti zachovaní v galérii v Liptovskom Mikuláši. Väčšina obrazov je však v súkromnom majetku. Táto skromná výstava dáva možnosť vidieť zopár z nich: Fidlikant, Vtáčkar, Kredit, Debet, Mních vo vínnej pivničke...

Hermann Kern (1838 – 1912) sa narodil v Liptovskom hrádku ako syn lekára Benjamína Kerna a Adelhaidy, rod. Rauen (Raven). Otec bol evanjelik, matka katolíčka. Mal deväť súrodencov. Do školy chodil v Levoči. Výtvarné vzdelanie získal súkromne vo Viedni. Bol v Prahe, Pešti, Drážďanoch a Mníchove, kde sa skamarátil s Franzom Defreggerom (1835 – 1921), ktorý maľoval podobné žánrové výjavy. Usadil sa v Pešti, ale v roku 1877 sa presťahoval do Viedne. Oženil sa s Paulínou Jozefou Hempel, sestrou svojej švagrinej Barbory, manželky brata Aurela, ktorí žili v Pešti. Mal s ňou desať detí. Kern začínal ako portrétista, avšak komerčný úspech získal až žánrovými scénami - takými, aké sú prezentované na tejto výstave. Kern mal 64 rokov, keď sa v roku 1903 presťahoval na vidiek, do obce Maria-Enzersdorf. Tam do konca života maľoval a venoval sa aj hudbe.

Marta Herucová

Pozvánka:

Plagát: