ARCHÍV VÝSTAV

 Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 2021

7.10.2020 - 27.2.2021

Malá výstavná sieň LGPMB

kurátorka: Marianna Brinzová

27.11.2020 - 27.2.2021

Veľká výstavná sieň LGPMB

kurátorka: Beata Jablonská

20. 4. - 4. 9. 2021

Veľká výstavná sieň LGPMB

kurátorka: Miroslava Kubáňová

18.5.2021 - 11.1.2022

Liptovská galéria P. M. Bohúňa

kurátorky: Darina Alster, Karina Kottová, Lenka Kukurová, Kateřina Olivová, Zuzana Štefková

30. 6. - 16. 10. 2021

Malá výstavná sieň LGPMB

kurátor: Richard Gregor

28. 9. - 27. 11. 2021

Veľká výstavná sieň LGPMB

kurátor: Łukasz Białkowski

14.12.2021 - 4.6.2022

Veľká výstavná sieň LGPMB

kurátorka: Veronika Vaculová Repová

28.10.2021 - 12.2.2022

Malá výstavná sieň LGPMB

kurátor: Radovan Čerevka

Galéria Kolomana Sokola 2021

7.10.2020 - 27.2.2021

Galéria Kolomana Sokola

kurátori: Miroslav Zelinský, Elena Farkašová

20.4. - 31.8.2021

Galéria Kolomana Sokola

kurátor: Ján Kralovič

17.9.2021 - 8.1.2022

Galéria Kolomana Sokola

výtvarno-priestorové riešenie: Lucia Marušicová

Dom Jana Hálu vo Važci 2021