VEŽE DO NEBA

Organizátor: Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Veže do neba

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Trvanie výstavy: 17.9.2021 - 8.1.2022

Výtvarno-priestorové riešenie výstavy: Lucia Marušicová

Spolupráca: Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti

Interaktívnu výstavu VEŽE DO NEBA sme pripravili v spolupráci s Bibianou, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave. Je určená najmä detským návštevníkom, ale ponúka zaujímavé témy aj pre dospelých. Dozvedia sa, prečo sa veže stavali, aký mali účel, aké zložité je veže a výškové budovy postaviť a aké problémy pri tom vznikajú.

 

Ľudia si odjakživa túžili nájsť miesto, odkiaľ by videli svet, ktorý je ďalej ako ten, ktorý poznajú. Aby videli ďaleko do krajiny, či sa blíži nepriateľ a vedeli sa mu brániť. Najprv im na to poslúžil vysoký strom, kopec, neskôr si z dostupných prírodných materiálov postavili vežu. Išlo najmä o drevo, kameň a hlinu, z ktorej si vyrobili tehly. Zároveň zistili, že kto je vysoko, ten má aj moc a môže ovládať svoje okolie. Postupne získavali skúsenosti a zručnosti a začali stavať vysoké stavby a veže. Mnohé sa objavujú v rozprávkach, povestiach a príbehoch.

V stredoveku slúžili veže kostolov, hradov a mestských pevností ako pozorovateľne a mali aj obrannú funkciu. Ohromujúca bola výška veží gotických chrámov. Pri ich stavbe dostalo prácu veľké množstvo ľudí a vznikli špeciálne remeslá.

Objavy nových materiálov a technológií, najmä konštrukcie z betónu a ocele umožnili stavbu ešte vyšších budov. Stavať do výšky bolo výhodné preto, lebo vo veľkých mestách bolo čoraz viac ľudí a málo miesta. Významným vynálezom umožňujúcim rozmach výškových stavieb bol výťah, vďaka ktorému sa výrazne zvýšili možnosti moderných staviteľov.

Návštevníci výstavy môžu získať množstvo vedomosti z histórie a techniky stavby veží a výškových budov. Môžu si postaviť niekoľko typov veží z rôznych druhov stavebníc, vyskúšať si mechanizmus kladky, vyliezť mini lezeckú stenu či vojsť do výťahu, aby zažili pohľad z mrakodrapu. Popri tom sú pre deti pripravené viaceré tvorivé aktivity.

Výstava poukazuje aj na nebezpečenstvo pretekov o najvyššiu stavbu. Vďaka najnovším vynálezom a technológiám už ľudia dokážu vyriešiť rôzne technické problémy, ale stojí to aj veľa financií. A tak sa výstavba najvyšších architektonických zázrakov stala prezentáciou bohatstva a moci.

Zámerom  výstavy je oboznámiť návštevníkov s úžasnými vynálezmi a stavbami človeka, ale zároveň im pripomenúť, že táto snaha nemá byť prospešná len ľuďom, ale mala by byť ohľaduplná k prírode a chrániť našu Zem.

Plagát: