BEZ PREBALU

Neoavantgardisti a knižné ilustrácie

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Bez prebalu, Neoavantgardisti a knižné ilustrácie

Miesto: Galéria Kolomana Sokola

Trvanie výstavy:  20. 4. - 31. 8. 2021

Vystavujúci: Peter Bartoš, Ľubomír Ďurček,  Daniel Fischer, Michal Kern, Július Koller, Rudolf Sikora,  Dezider Tóth / Monogramista T.D.,  Ján Zavarský, Jana Želibská

Kurátor výstavy: Ján Kralovič

Architektúra výstavy: Marek Burcl

Spolupráca: Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Slovenské múzeum dizajnu

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zámerom výstavy je prezentácia knižných realizácií (ilustrácie, knižné prebaly) výtvarníčky a výtvarníkov, ktorí sa ťažiskovo venovali konceptuálnemu umeniu a vstupovali na výtvarnú scénu na konci 60. alebo začiatkom 70. rokov 20. storočia.  Koncepcia výstavy je založená na vizuálnom a kontexuálnom prepojení ilustračných a knižných realizácií s prácami nimi volenej umeleckej tvorby, vychádzajúcej z akčných, konceptuálnych princípov, ale aj  dielami grafického a priestorovo-objektového charakteru. Cieľom projektu je poukázať na možné podobné znaky, princípy či témy, ktoré sa v oboch umeleckých polohách -  knižnej a voľnej umeleckej tvorbe -  objavujú.

Ilustrovanie a spolupráca s vydavateľstvami (Mladé letá, Smena, Slovenský spisovateľ,Tatran a i.) boli dôležité nielen vo vzťahu k uplatneniu umeleckej kreativity, ale aj k výtvarnej interpretácii textu. Popri zriedkavejších monumentálnych realizáciách v architektúre predstavovalo ilustrovanie kníh aj spôsob obživy výtvarníkov neoficiálnej scény v komplikovanom období normalizácie. Východisko výstavy je motivované záujmom o analogické motívy alebo podobný spôsob výtvarného uvažovania, ktorý sa uplatňoval v oboch polohách tvorby výtvarníkov (P. Bartoš, Ľ. Ďurček, D. Fischer, M. Kern, J. Koller, R. Sikora, D. Tóth / Monogramista T.D., J. Zavarský) a výtvarníčky (J. Želibská).  Priblíženie menej známych knižných prác dnes už etablovaných a často monograficky spracovaných autorov/autorky vytvára komplexnejší a diferencovanejší pohľad na ich tvorbu.

V prirodzenej selekcii sú na výstave v priestoroch Galérie Kolomana Sokola prezentované diela zapožičané z viacerých slovenských zbierkotvorných inštitúcií (Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Liptovská galéria P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a Slovenské múzeum dizajnu) a knižné publikácie zo zbierky kurátora výstavy. Téma výstavy sa dotýka viacerých cieľových skupín a má ambíciu zasiahnuť širokú vrstvu záujemcov o výtvarné umenie, literatúru či knižnú kultúru. 

 

Ján Kralovič

Plagát: