Ladislav Čemický (1909 – 2000). Maliar, učiteľ, funkcionár.

Organizátor: Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Názov výstavy: Ladislav Čemický (1909 – 2000). Maliar, učiteľ, funkcionár.

Miesto: Veľká výstavná sieň LGPMB

Trvanie výstavy:  14.12.2021 - 30.4.2022  výstava predĺžená do 4.6.2022

Otvorenie výstavy: 

Kurátorka výstavy: Veronika Vaculová - Repová

Spolupráca: Slovenská národná galéria, Galéria mesta Bratislavy, Ministerstvo obrany SR, súkromní zberatelia

 

Vystavujúci umelci:Ladislav Čemický, Zoltán Palugyay, Alexander Kubínyi, Ľudovít Fulla, Miloš Alexander Bazovský, Dezider Milly, Edmund Gwerk, Mária Medvecká, Ctibor Belan, Anna Zmeškalová, Ján Želibský, Peter Matejka, Bedrich Hoffstädter

 

Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Naposledy sa rozsiahlejší výstavný projekt venovaný tvorbe a osobe maliara slovenskej výtvarnej moderny Ladislava Čemického realizoval pred 32 rokmi. Bola ním výstava s názvom: „Ladislav Čemický. Tvorba rokov 1926 – 1948.“, ktorá vznikla v spolupráci vtedajšej Galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši so Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Výstavu pripravil vtedajší kurátor Slovenskej národnej galérie Ján Abelovský. Liptovská galéria P. M. Bohúňa sa opäť vrátila k spracovaniu tvorby tohto autora, a to formou výskumu, ktorý začal na jeseň v roku 2019. Vyústením výskumu je výstava a recenzovaný dvojjazyčný katalóg.

Názov monografickej výstavy „LADISLAV ČEMICKÝ (1909 – 2000). Maliar, učiteľ, funkcionár.“ predznačuje rôzne spoločenské pozície, v ktorých Ladislav Čemický pôsobil - bol maliarom, učiteľom i funkcionárom. Maľbu vyštudoval na budapeštianskej akadémii výtvarných umení u prof. Istvána Csóka, prof. Oskara Glatza a prof. Lászla Kandoá v rokoch 1929 až 1934. V tridsiatych rokoch minulého storočia absolvoval dva dlhšie pobyty v Paríži, ktoré ovplyvnili jeho tvorbu o prvky civilizmu. V päťdesiatych rokoch tvoril v duchu umenia socialistického realizmu, horlivo ho zastával aj písaním teoretických textov. V polovici päťdesiatych rokov zanevrel na tvorbu v duchu socialistického realizmu a maľoval v duchu realizmu, najmä portréty, pričom naďalej pokračoval v maľbe lyrických akvarelových krajinomalieb, ktorým sa venoval priebežne počas  celej svojej tvorby. Prívlastok „funkcionár“ predznačuje jeho pôsobenie v rôznych funkciách, ktoré mali politický kontext. Bol presvedčeným komunistom. Ešte počas štúdií v Budapešti pôsobil v komunistickej ilegálnej bunke. Na Slovensku pôsobil v komunistickom spolku Sarló (Kosák). Od roku 1937 bol členom Komunistickej strany Československa. Pôsobil vo funkcii predsedu Zväzu Československých výtvarných umelcov – slovenskej sekcie (1949).

Na monografickej výstave je predstavený prierez maliarskej celoživotnej tvorby Ladislava Čemického. Vystavané sú jeho diela ranej tvorby dvadsiatych a tridsiatych rokov. Obdobie experimentovania a hľadania, ktoré zastupujú jeho tvorivé obdobie  štyridsiatych a päťdesiatych rokov. Diela Ladislava Čemického sú dopĺňané vo výstavnej sieni dielami prvých učiteľov L. Čemického (Zola Palugyaya a Alexandra Kubínyiho) a dielami jeho priateľov a kolegov. Návštevníci si budú môcť vypočuť priamo vo výstavnej sieni audio – záznam z roku 1989, na ktorom Ladislav Čemický odpovedá na otázky účastníkov besedy, a vypovedá o svojej tvorbe.

 

                                                                                                                                           Veronika Vaculová Repová

Plagát:

Pozvánka: