Autor Dana Hybenová

O autorovi

Lektorka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa

Fotografoval vždy to, čo si žiadala jeho duša.

„Od nikoho som sa neučil, lebo som pochopil, že ak chcem byť svoj, musím hľadať niečo nové. Aj my Slováci vo svete vynikneme len tak, že nájdeme nové cesty fotografie,“ vyznal sa fotograf Martin Martinček. V expozícii Galérie je venovaný priestor na prezentáciu umelcov Liptova pod názvom Osobnosti výtvarného umenia Liptova. Medzi umelcov, ktorí svoj život a tvorbu...

Kto má pseudonym „SAMBO“ ?

Bol jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, zakladateľ modernej grafiky, ilustrátor. Pôsobil v Mexiku, v Paríži a v USA. Bol odporcom akademizmu a už počas štúdií mali jeho maľby silný emotívny podtón, čo mu zaručilo nemalé úspechy. Koloman Sokol (*12.12.1902 Liptovský Mikuláš – +12.1.2003 Tuscon, USA) V týchto dňoch si pripomíname výročie jeho narodenia a o mesiac úmrtia. Počas celej tvorby sa venoval sociálnym otázkam,...

Sen prvého riaditeľa galérie

V týchto dňoch sme si pripomenuli významné jubileum –100 rokov od narodenia PhDr. Vojtecha Mensatorisa (* 23.11.1916 Budapešť – Kispest  +15.9.1986 Liptovský Hrádok). Bol významným akademickým maliarom, historikom umenia, pedagógom. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ a súčasne ako sólista spevohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Neskôr bol vedúcim pre súčasné umenia v SNG. Stál pri zrode Obrazárne Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši a je...

Kto bol Peter Michal Bohúň?

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa sa nachádza v srdci krásnej prírody Liptova. Budova galérie pôvodne slúžila ako evanjelická dievčenská škola. V nej v rokoch 1854 až 1865 našiel svoje pôsobisko ako učiteľ, maliar  Peter Michal Bohúň ( 1822 – 1879 ), rodák z Veličnej na Orave. Po ňom je pomenovaná galéria, kedysi obrazáreň. 29. septembra si pripomenieme 194. výročie jeho narodenia....

Rodáci z Liptova

Medzi popredných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, ktorých tvorba má národný charakter a rozvinula sa najmä v ďalšom období, patrili aj naši rodáci Janko Alexy a Zolo Palugyay. Janko Alexy (1894 -1970) bol maliar, spisovateľ, publicista, organizátor kultúrneho života, iniciátor založenia Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Patril k zakladateľom moderného maliarstva, originálne chápanie výtvarnej i slovesnej ľudovej tradície uplatnil vo svojich...

Pocta osobnosti nášho moderného umenia

  Uplynulo už 11 rokov čo dotĺklo srdce výtvarníčky, ktorá bola výraznou umeleckou osobnosťou v slovenskom výtvarnom umení. Ester Martinčeková Šimerová (1909 – 2005) bola prvá dáma modernej slovenskej výtvarnej kultúry 20. storočia. Rodáčka z Bratislavy a popredná slovenská maliarka, ktorá sa venovala aj scénickému výtvarníctvu a úžitkovému dekoratívnemu umeniu. Vyštudovala v Paríži a tvorila pod vplyvom parížskej školy. Inklinovala k lyrizovanému...

Nedožité 85. narodeniny

Dňa 11.7.2016 sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny nášho rodáka Miroslava Ksandra. Miroslav Ksandr (1931- 2003) bol sochár, maliar, ktorý v svojej tvorbe uplatňoval tradičné a jánošíkovské námety. Jeho profesormi boli F. Štefunko a J. Kostka. Liptov sa mu stáva jediným inšpiračným žriedlom. V jeho tvorbe dominujú základné tvarové atribúty krajiny a ľudovej kultúry, siluety postáv, ornamenty, náčinie a rôzne iné...

Spomienka na Alojza Štróbla

V týchto dňoch si pripomíname významné jubileum – 160. výročie narodenia vynikajúceho sochára Alojza Štróbla. Svoje detstvo a mladosť prežil na Liptove v Kráľovej Lehote. Po štúdiách vo Viedni sa usadil v Budapešti, kde bolo veľa sochárskych príležitostí. Hoci tu dosiahol významné postavenie, ocenenie i slávu, do svojho rodiska na Liptove sa vracal každé leto, aby načerpal nové sily a inšpiráciu. Tu vzniklo veľa jeho...