Nedožité 85. narodeniny

Dňa 11.7.2016 sme si pripomenuli nedožité 85. narodeniny nášho rodáka Miroslava Ksandra.

Miroslav Ksandr (1931- 2003) bol sochár, maliar, ktorý v svojej tvorbe uplatňoval tradičné a jánošíkovské námety. Jeho profesormi boli F. Štefunko a J. Kostka. Liptov sa mu stáva jediným inšpiračným žriedlom. V jeho tvorbe dominujú základné tvarové atribúty krajiny a ľudovej kultúry, siluety postáv, ornamenty, náčinie a rôzne iné predmety či javy, ktoré postupne premieňa na znak.

M.Ksandr

Bol známy svojimi monumentálnymi sochami na pomníkoch osloboditeľom a verejných priestranstvách a komornými plastikami – Matka zem (1975). Významné miesto v jeho tvorbe zaberá kresba, najmä štetcová akvarelová kresba, ktorá napokon dospela do výsadného postavenia, keďže postupujúca choroba v priebehu deväťdesiatych rokov celkom zamedzila ďalšej tvorbe sôch – Mútenie masla (1980).

Matka zem (1975)

Galerijný zbierkový fond po jeho úmrtí obohatil veľkorysý dar jeho manželky Zdenky, ktorá venovala 150 kresieb. Vo vestibule Galérie sa nachádza zreštaurovaná epoxidová interiérová plastika – Veľký oráč ( 1972).

Pozývame Vás objavovať krásu, vnútorné súvislosti prírody a miesto človeka v nej.

Dana Hybenová
Lektorka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
Komentáře