Rodáci z Liptova

Medzi popredných predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, ktorých tvorba má národný charakter a rozvinula sa najmä v ďalšom období, patrili aj naši rodáci Janko Alexy a Zolo Palugyay.

Janko Alexy (1894 -1970) bol maliar, spisovateľ, publicista, organizátor kultúrneho života, iniciátor založenia Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Patril k zakladateľom moderného maliarstva, originálne chápanie výtvarnej i slovesnej ľudovej tradície uplatnil vo svojich dielach – Dedinčanka (1931).

V jeho dielach rezonujú aj námety venované postavám zbojníkov – Hôrni chlapci (1921). Maľoval prevažne pastelom, ku ktorému si vytvoril svojský vzťah. Pracuje s ním ako s maliarskym médiom, do ktorého zahaľuje figúry, architektúry, či prírodnú scenériu. Založil umeleckú kolóniu v Piešťanoch, ktorá trvala približne tri roky. Venoval sa tiež monumentálnym realizáciám, napr. nádherné vitrážové okná na Kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

S jeho výtvarnou tvorbou úzko súvisela i jeho literárna tvorba,  prozaické práce vychádzali z osobných skúseností a často mali autobiografický a memoárový ráz – Osudy slovenských výtvarníkov. Jeho precitnutie ku kultúre národa a kráse historických pamiatok viedlo k iniciatíve o záchranu zruinovaného Bratislavského hradu, ale aj Pongrácovskej kúrie v Liptovskom Mikuláši. Zomrel 22. septembra 1970 v Bratislave.

 

Zolo Palugyay (1898 – 1935) bol liptovský maliar a grafik. Pochádza z chudobnej zemianskej rodiny. Po štúdiách sa usadil v Bodiciach v Nízkych Tatrách, kde tvoril svoje diela: maľby, gobelíny. Motívy čerpal z prírody, z dedín, z ľudských osudov – Vdovy (1932).

palugyay-vdovy

Kreslil a maľoval chalupy, postavy mužov a žien v rôznych životných situáciách, denné a ročné obdobia – Dedinská nálada (1930). V jeho diele sú zastúpené aj početné zátišia. Príležitostne maľoval aj portréty. Osobitné miesto v jeho diele patrí akvarelom, pastelom, monotypiám a olejom s rozprávkovo-dekoratívnou tematikou. Spoločné potulky s Alexym a Bazovským vplývali na jeho umelecké zrenie.

Jeho mladý život vyhasol v prírode na horách pri svojich maľbách 18. septembra 1935.

Diela umelcov 1. polovice 20. storočia patria k najvýznamnejším hodnotám slovenského moderného umenia a sú súčasťou nielen národnej ale aj európskej kultúry.

Dana Hybenová

Lektor LGPMB

Dana Hybenová
Lektorka Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa
Komentáře