AKTUALITY

Víťazi Trienále portrétu – Open Call

Do Otvorenej výzvy Trienále portrétu, ktorú Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vyhlásila v minulom roku sa prihlásilo viac ako 150 autorov, z nich odborná porota vybrala na výstavu 47. Ich diela môžu návštevníci vidieť od 20. apríla do 4. septembra 2021 vo Veľkej výstavnej sieni LGPMB. 29. augusta zasadla odborná komisia, ktorá určila víťazov. Cenu Grand Prix udelila Lukášovi...

S knihou v ruke: Koloman Sokol, Maestro de los Maestros od Eugena Gindla

V ruke držím útlu, ale obsahovo bohatú knihu. Vznik tejto knihy má svoj vlastný príbeh, strastiplnú cestu k cieľu opisuje hneď v úvode autor, publicista a scenárista Eugen Gindl. Na pozvanie slovenského fotografa Tibora Huszára prišiel v roku 1996 E. Gindl do Arizony skompletizovať nahrávky a video záznamy, ktoré vyhotovil K. Sokol so svojim synom Jurajom a T. Huszárom. Koloman Sokol s E. Gindlom po redigovaní...

Prepojenie histórie so súčasným umením v Parížovskom kaštieli

Goticko-renesančný kaštieľ z obce Parížovce je jednou z najcennejších historických stavieb Liptova. Je najstarším zemianskym sídlom regiónu, jeho gotická časť pochádza zo 14. storočia. Z dôvodu výstavby vodného diela Liptovská Mara v 70.tych rokoch 20. storočia bol kaštieľ presťahovaný z Parížoviec do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Počas tohtoročnej letnej sezóny si v ňom môžete pozrieť výstavu Zabúdanie/ Pribúdanie, ktorú sme inštalovali v...

Projekt Edu-x-change aj v našej galérii

Liptovská galéria P. M. Bohúňa (LGPMB) sa spolu s ďalšími štyrmi slovenskými galériami v tomto roku zapojila do projektu Edu-x-change (Výmeny galerijných pedagógov), ktorého organizátorom je Rada galérií Slovenska. Zámerom projektu je zvýšenie kvality odbornej práce galerijných pedagógov, rozšírenie inovatívnych prístupov v galerijno-pedagogickej praxi a podpora vzájomnej spolupráce. Cieľom projektu sú rezidenčné pobyty galerijných pedagógov v hostiteľských galériách za účelom obohatenia edukačnej...

Sympózium SIEŤ v Dome Jana Hálu

Druhý ročník bádateľského sympózia v Dome Jana Hálu vo Važci nesie názov SIEŤ a potrvá 7 dní. Nadväzuje na 1. ročník DOM, ktorý prebehol v roku 2020 a trval 12 dní. Aktuálny ročník SIEŤ bude viac bádateľský a diskusný. Pozvanými účastníkmi a účastníčkami sú zástupcovia obce Važec, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa a rôznych kultúrnych a rezidenčných centier a vybraní umelci a umelkyne. Spoločne budeme premýšľať nad...

65. výročie prvej výstavy na vlastnej pôde

Dnes si pripomíname pekné výročie. Pred 65. rokmi – 17. júna 1956 bola otvorená prvá výstava na vlastnej pôde – v Obrazárni Petra Michala Bohúňa. Obrazáreň vznikla už rok predtým, ako v poradí tretia inštitúcia svojho druhu na Slovensku, ale kvôli rekonštrukčným prácam na budove mohli byť výstavy inštalované vo vlastných priestoroch až o rok neskôr. „Krásna, radostná bola nedeľa 17....

Letný ART tábor

Aj tento rok sme pre deti pripravili denný letný ART tábor. Jeho nosnou témou bude environmentálne a ekologické umenie. Počas posledného júlového týždňa upriamime našu pozornosť na negatívne dopady ľudského správania ku životnému prostrediu. Vysvetlíme si, prečo vznikli smery ako land art, site-specific a enviro-art. Pri naplánovaných kreatívnych aktivitách zistíme, že aj umenie vie byť šetrné k prírode. Pomocou...

Aký bude jún v galérii?

V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa sme počas júna pripravili viacero podujatí pre návštevníkov rôzneho veku či záujmov – odbornú prednášku s kritikom a historikom umenia, koncert vážnej hudby, aktivity pre deti v galerijnej záhrade a vernisáž novej výstavy. Okrem toho návštevníkom ponúkame prehliadku troch dočasných výstav, ku ktorým galerijná pedagogička pripravila edukačný program pre rôzne stupne a typy škôl. 8.6.2021...

Noc múzeí a galérií 2021 pod záštitou prezidentky SR

Podujatie Noc múzeí a galérií ponúka každý rok príležitosť objaviť dedičstvo našich predkov a zároveň spoznať zaujímavé miesta originálnym spôsobom. Tento rok sa bude konať v sobotu 15. mája 2021. Ako po predošlé roky, aj tentokrát sa do tohto celoeurópskeho podujatia zapojila aj Liptovská galéria P. M. Bohúňa. Na rozdiel od iných inštitúcií, ktoré preferujú online aktivity, sme sa rozhodli sprístupniť...

O práci, ktorá je verejnosti skrytá

V roku 2019 sme pri inventarizácii zbierkového fondu, ktorá prebehla z titulu výmeny vedenia Liptovskej galérie P. M. Bohúňa zistili, že veľké množstvo obrazov (rádovo 30%) v depozitári maľby je napadnuté plesňami. Keďže nebolo možné izolovať diela kontaminované už na prvý pohľad, od tých, ktoré mohli byť napadnuté bez toho, aby to bolo voľným okom viditeľné, rozhodli sme sa...