Prepojenie histórie so súčasným umením v Parížovskom kaštieli

Goticko-renesančný kaštieľ z obce Parížovce je jednou z najcennejších historických stavieb Liptova. Je najstarším zemianskym sídlom regiónu, jeho gotická časť pochádza zo 14. storočia. Z dôvodu výstavby vodného diela Liptovská Mara v 70.tych rokoch 20. storočia bol kaštieľ presťahovaný z Parížoviec do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Počas tohtoročnej letnej sezóny si v ňom môžete pozrieť výstavu Zabúdanie/ Pribúdanie, ktorú sme inštalovali v spolupráci s Liptovským múzeom ako prienik do múzejnej expozície. Jej motívom je skutočnosť, že históriu (v tomto prípade konkrétnej architektúry, miesta pre život a zároveň pamiatky) nemožno prerušiť alebo ukončiť, a to dokonca ani zbúraním stavby a zaliatím pôvodnej obce vodou.

Parížovský kaštieľ v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline

Výstava vznikla ako dialóg svojho druhu s dokumentárnym filmom Zatopené (r.2016), v ktorom režisérka Soňa G. Lutherová priblížila osud posledných majiteľov kaštieľa. Popri dielach súčasných autorov zo súkromných zbierok a záberov z filmu Zatopené sú v interiéri kaštieľa umiestnené aj reprodukcie fotografií Martina Martinčeka z výstavby vodného diela Liptovská Mara zo zbierky Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Vystavené diela umožňujú konfrontáciu viacerých historických období a pripomienkou či náznakom poukazujú na hodnotovú rovinu zvolenej problematiky.

vystavené diela v Parížovskom kaštieli
vystavené diela + záber z dokumentárneho filmu Zatopené
vystavené diela v Parížovskom kaštieli
vystavené diela v Parížovskom kaštieli
vystavené diela v Parížovskom kaštieli
reprodukcie fotografií Martina Martinčeka z výstavby vodného diela Liptovská Mara inštalované v Parížovskom kaštieli
lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře