Požiar drevenice Jana Hálu vo Važci

V nedeľu ráno 29.8.2021 poškodil požiar Národnú kultúrnu pamiatku – takmer 100 ročnú Hálovu drevenicu vo Važci. Objekt stojí v záhrade za Domom Jana Hálu, ktorý je expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja, Žilina, 30. 8. 2021 

Národnú kultúrnu pamiatku Hálovu drevenicu vo Važci v nedeľu ráno zasiahol požiar. Objekt pod súpisným číslom 41 stojí v záhrade Hálovho domu, ktorý je expozíciou Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Drevenica nebola využívaná pre výstavné účely galérie. „Pri požiari neboli poškodené žiadne zbierkové predmety Liptovskej galérie. V drevenici sa v čase mimoriadnej udalosti nachádzali predmety etnografického charakteru, no vďaka rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa drvivú väčšinu z nich podarilo z objektu vyniesť,“ potvrdil riaditeľ Liptovskej galérie Richard Gregor.

Požiar nezasiahol murovaný Hálov dom, no zhorela kôlňa pri drevenici a došlo k vážnemu poškodeniu strešnej konštrukcie na samotnej drevenici. Objekt bol poistený a príčiny požiaru sú predmetom vyšetrovania. V najbližších dňoch prebehne obhliadka na mieste pre potreby spísania poistnej udalosti. „Bez komplexných údajov je predčasné konkretizovať ďalší postup, nasledujúce kroky stanovíme na základe posudkov a určenia presného rozsahu poškodenia. Budeme však robiť všetko preto, aby sme Hálovu drevenicu dostali do pôvodného stavu. Lokalita má veľkú perspektívu z pohľadu rozvoja cestovného ruchu,  naším primárnym zámerom je oba objekty naďalej využívať pre návštevníkov, na organizáciu podujatí a komunitný rozvoj regiónu, a to aj v spolupráci s obcou Važec a OOCR Liptov,“ povedala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Hálova drevenica bola postavená v roku 1925, do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok SR bola zapísaná v roku 1963. Drevenicu pôvodne obýval český maliar Jan Hála, ktorý žil a tvoril väčšinu svojho života vo Važci. Neskôr sa presťahoval do murovaného domu v prednej časti areálu, v ktorom je zriadená jeho pamätná izba. Prehliadky celého areálu sú možné na objednávku, v areáli sa organizujú aj aktivity na prezentáciu ľudových remesiel a života v oblasti.

Foto: DHZ Východná, LGPMB

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře