Projekt Edu-x-change aj v našej galérii

Liptovská galéria P. M. Bohúňa (LGPMB) sa spolu s ďalšími štyrmi slovenskými galériami v tomto roku zapojila do projektu Edu-x-change (Výmeny galerijných pedagógov), ktorého organizátorom je Rada galérií Slovenska. Zámerom projektu je zvýšenie kvality odbornej práce galerijných pedagógov, rozšírenie inovatívnych prístupov v galerijno-pedagogickej praxi a podpora vzájomnej spolupráce.

galerijné pedagogičky z Východoslovenskej galérie na návšteve v LGPMB

Cieľom projektu sú rezidenčné pobyty galerijných pedagógov v hostiteľských galériách za účelom obohatenia edukačnej činnosti hostiteľskej galérie o skúsenosti z vysielajúcej galérie a naopak. Sekundárnym cieľom je vytvorenie elektronickej platformy pre vzájomnú komunikáciu a výmenu informácií medzi galerijnými pedagógmi.

edukačné aktivity galerijnej pedagogičky z LGPMB v Nitrianskej galérii

Edu-x-change je viacročný projekt, v aktuálnom roku absolvovalo výmenu galerijných pedagógov prvých päť galérií – Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Nitrianska galéria v Nitre a Východoslovenská galéria v Košiciach. Naša galerijná pedagogička sa zúčastnila pobytu v Nitrianskej galérii a my sme hostili kolegyne z Východoslovenskej galérie v Košiciach.

edukačný program galerijných pedagogičiek z Východoslovenskej galérie v Galérii Kolomana Sokola (LGPMB)

Očakávaným prínosom je zvýšenie odbornosti a inovatívnych prístupov v praxi, rozšírenie kompetencií galerijných pedagógov, posilnenie ich statusu, networking medzi jednotlivými inštitúciami, rozšírenie metodík práce, vytvorenie podporného prostredia a sprístupnenie informácií o metódach a ďalších prístupoch vzdelávania v galériách. Výstupom projektu bude vydanie tlačenej metodickej publikácie s aplikovanými metódami, ktorá bude distribuovaná do všetkých slovenských galérií. Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

edukačný program galerijných pedagogičiek z Východoslovenskej galérie v Galérii Kolomana Sokola (LGPMB)

Foto: archív Liptovskej galérie P. M. Bohúňa a Nitrianskej galérie

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře