Slow art day 2018 14. apríl, 15:00 hod.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa Vás pozýva na podujatie s medzinárodným presahom, ktoré rozvíja kontempláciu – stav pokoja určený na sústredené vnímanie umenia.

Slow Art Day

  •  návšteva 4 vybraných obrazov zo stálych expozícií Liptovskej galérie P. M. Bohúňa;
  • 5 min. kontemplácie na každý vybraný obraz
  • diskusia s pracovníkmi galérie ( lektorka, galerijná pedagogička, kurátorky) o vybraných dielach.

 

Cieľom podujatia je stlmiť čas vnímania umenia, rozšíriť metódy uvažovania o umeleckých dielach a percipovať ich spôsobom, aby prinášali nové obsahy a zážitky zároveň.

Vstup na podujatie je voľný.
http://www.slowartday.com/

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře