NAJ výstavy 35 + Venduly Chalánkovej

Výstava s názvom 35+ je aktuálne prebiehajúcou výstavou v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa. Expozíciu sprevádza niekoľko „naj“ – najsúčasnejšia, najviac multifunkčná a najrealistickejšia, najrozmanitejšia – Vendula Chalánková.

PRVÉ NAJ

Vendula Chalánková (1981) je absolventkou Ateliéru environmentu na Fakulte výtvarných umení v Brne. Názov výstavy je rovnocenný s jej vekom: je medzníkom stredného veku a teda aj nadobudnutím istých skúseností, postojov, poznatkov, ktoré sa za ten čas vytvorili a ovplyvnili osobnosť českej umelkyne. Toto životné a  umelecké poznanie sa vzájomne spája do súčasného tvaroslovia, ktorý v sebe nesie skratkovitosť, precíznosť, originálnosť vo vizuálnej podobe zanechávajúcej vtipný, ironicko-cynický a kritický odkaz.

DRUHÉ A TRETIE NAJ

Pozorovanie, prehodnocovanie, bilancovanie, uvedomovanie je výsledkom realizácie diel českej umelkyne. Všetky uvedené pojmy sú súčasťou jej osobného sveta, ktorý sa v konečnom dôsledku dotýka sveta každodennej reality a pravdepodobne nejedného jedinca. Výstava zahŕňa komixy, ktoré vychádzajú zo zažitých situácií – narážky na vek, vzhľad, vzdelanie či profesiu s trpkou príchuťou irónie, absurdity, sarkazmu a v neposlednom rade aj s dôrazom na spoločenskú povrchnosť.

01

Vendula Chalánková prináša pohľad na súčasný svet konzumenta / spotrebiteľa, ktorý je zachytený napríklad prostredníctvom Betlehemu vytvoreného z rôznych značiek produktov a „ikonických postáv“ týchto výrobkov, ktoré zámerne nahrádzajú tradičné postavičky Betlehemu a posolstvo príchodu Ježiša. Séria elektrospotrebičov „vzdáva hold“ matérii ako ústrednému predmetu v modernej ére, ktorý „obšťastní“ dnešného spotrebiteľa. Samotnú estetiku predmetu možno obdivovať v životnej veľkosti.

02

Na výstave sa nachádzajú aj veľkorozmerné geometrické abstrakcie, ktoré znázorňujú jedlo. Tvar a farebnosť celkovo dominujú na veľkorozmerných obrazoch – k takým patrí aj zastúpenie diel z cyklu Nikdy nerezignujeme na vymáhání vašeho dluhu! Farebné pruhy na bielom pozadí sú koncipované do jednoduchej formy s precízne volenou farebnosťou, ktorá zodpovedá farbe na úradných obálkach v Česku v závislosti od závažnosti daného dlhu.

Prítomnosť geometrického tvaroslovia uzatvára inštalácia z vietnamských tašiek, ktoré získali význam sedacej súpravy po tom, čo boli naplnené senom a zošité navzájom do podoby gauča. Gauč slúži skutočne prakticky, návštevníci sa môžu ojedinele „usadiť“ do umeleckého diela.

Výstava zahŕňa početné zastúpenie prácne robených koláží, z ktorých časť vznikla aj priamo v priestore galérie. Manuálne lepené koláže zachytávajú výsek reálneho priestoru, ktorý je starostlivo znázornený v detailoch: interiér a prvky exteriéru Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, Zbrojovka, Hotel Merkúr a Dom umenia.

03

Originálnosť výstavy podčiarkuje zainteresovanie Venduly Chalánkovej kultúrou Liptova so zameraním sa na osobnosti, ktoré boli ukryté do priestoru galérie. Umelkyňa využila tradičnú remeselnú techniku šúpolia pri výrobe „osobností Liptova,“ ktoré nadobudli charakter akčného umenia: návštevník sa stáva aktívnym spoludejateľom na umení, ktorý nielen odkryje osobnosť Liptova, ale ju zároveň aj dešifruje a takpovediac opäť „odhalí“ svetu.

 

ŠTVRTÉ NAJ

Výstava 35+ ponúka rozmanité podoby umenia či odkazov, ktoré sprevádzajú jednotlivé diela. Bez sentimentu, banálnosti a vecne, stručne, výpovedne. Závisí na percipientovi či sa ponorí do farebného sveta geometrických abstrakcií, či sa nechá rozosmiať komixom, prípadne sa ocitne               v priestore prostredníctvom koláže, resp. „odhalí“ osobnosti Liptova, alebo sa pohodlne usadí do gauča a zapozerá sa detailnejšie na veci okolo seba. Treba sa však poponáhľať, výstava potrvá do 31.12.2016.

04

 

Andrea Kapráliková

Andrea Kapráliková
Galerijná pedagogička
Komentáře