Abonentky 2018

LGPMB spustila 12.12.2017 predaj abonentiek na rok 2018, ktorých súčasťou je  kalendár LGPMB na rok 2018, ktorý sa nesie v znamení plánovanej výstavy Ján Zoričák – Okná do vesmíru  (10.7. – 30.9.2018) v Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Kalendár 2018 venovaný výstave: Ján Zoričák – Okná do vesmíru (10.7. – 30.9.2018)

 

Cena abonentky: 14,-€, zľavnená pre dôchodcov a študentov 7,-€

Abonentka oprávňuje na:

  • Voľný vstup na všetky výstavy a podujatia organizované LGPMB
  • 30% zľavu na publikácie, katalógy a tlačoviny vydané LGPMB
  • Pozvanie na výročné zhodnotenie roku
  • Pravidelné zasielanie informácii o pripravovaných výstavách a podujatiach galérie

Novinkou na rok 2018 je „zlatá abonentka“ za finančný alebo vecný dar pre LGPMB v min. hodnote 200,-€, ktorá oprávňuje majiteľa na:

  • Voľný vstup pre majiteľa abonentky + 3 osoby v jeho sprievode na všetky výstavy a podujatia organizované LGPMB
  • Zasielanie publikácii, katalógov a iných tlačovín vydaných LGPMB
  • Pozvanie na výročné zhodnotenie roku
  • Pravidelné zasielanie informácii o pripravovaných výstavách a podujatiach galérie
  • Zverejnenie mien a firiem v Ročenke, ktorú LGPMB každoročne vydáva
  • Abonentka je platná 5 rokov

Majitelia zlatých abonentiek na rok 2018 sú:

– firma TATRA stone, s. r. o. za dotlač kalendára v hodnote 800,-€,
– pán Ivan Bella, za sponzorovanie občerstvenia na vernisážach LGPMB počas roka 2018,
– p. Iveta Vojtková za finančný dar galérii v hodnote 500,-€
– Mgr. Emília Kiselá – za dar 2 umeleckých diel: Stretnutie Ferdinanda III. Toskánskeho s Piom VI. A Uväznenie pápeža Pia CVI.
– Ing. arch. Mária Lichvárová za dar busta Kolomana Sokola a relikvii

Ďakujeme!

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře