Som galerijná pedagogička

Hovorí sa, že človek má nasledovať svoje srdce, aby našiel svoje šťastie. Moje oči boli zakaždým späté s miestami, kde sa dialo niečo tvorivé a tak bolo len otázkou času, kedy sa ozve srdce, aby predostrelo moju životnú dráhu.

Moja tvorba

Moja tvorba

Začala som štúdiom estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave s predchádzajúcim záujmom o umenie. Počas študijných rokov sa môj priestor zapĺňal rôznymi skúsenosťami, od spolupráce pri organizácií filmových festivalov (Artfilmfest, Febiofest, IFF Bratislava), kultúrnych podujatí (Bábkový festival Žilina, Festival Cigánsky Bašavel, Blaf, príležitostné podujatia v A4 nultom priestore, Stredoveký deň v Žiline, sprevádzanie expozíciou Jánošík v Terchovej a na hrade Strečno) až po vystupovanie v študentskom amatérskom divadelnom zoskupení „Otroci“ s prímesou slovinského jazyka.

Po ukončení štúdia moja cesta viedla do Poľska, kde som strávila necelý rok na projekte, ktorého cieľom bola integrácia poľských detí so sociálne znevýhodnených rodín a rómskej komunity. Okrem toho projekt zahŕňal i prácu s mentálne postihnutými ľuďmi. Nájsť vhodný prostriedok univerzálnej komunikácie nebolo jednoduché. Tým univerzálnym jazykom sa napokon stalo umenie, ktoré bez rozdielu na vek, príslušnosť a iné atribúty dokáže ľudí vzájomne spájať.

Spoločne sme vytvorili rôzne tvorivé prieniky, ktoré prinášali nový druh poznania. Venovali sme sa variabilným technikám s umocnením zážitkov a hodnôt, ktoré boli dôležité pre samotné formovanie osobnosti. Počas jednotlivých aktivít sme sa snažili využiť aj terapeutické prístupy najmä pri osobách s problematickým správaním. Tvorivé prostredie bolo prospešné pre osobnostný rozvoj, ale aj uvoľnenie a zábavu.

Práca v kreatívnom prostredí prinášala krásne výsledky tvorivej činnosti. Deti sa zdokonalili nielen technicky, ale zároveň dokázali obsažnejšie vyjadrovať svoje myšlienky alebo pocity z každodenného života, spomienok, túžob a snov. Stvorili sme vlastný „obrazový svet“ vo svojich znakových, symbolických či konkrétnych tvarosloviach. Neformálnym spôsobom sme sa snažili priblížiť detskej skutočnosti, tvoriac nové inšpiračné podnety. Deti dokázali medzi sebou spolupracovať a vytvárať interakcie s premostením na umelecký svet.

Tvorivé srdiečka detí sa zároveň stali aj mojim osobným inšpiračným momentom. Ich predstavivosť pre mňa charakterizovala rovinu sprítomnenia chvíle v jednoduchom prístupe, ale bohatom jazyku, ktorým prehovárali vo vzťahu k svetu. Detské ponímanie skutočnosti v sebe nieslo prvky, ktoré zastupovali význam obrazotvornosti. Nový tvar, nová látka, nový náhľad. V tomto prípade bol proces sledovania tvorivej činnosti u detí absolútne originálny.

Počas pobytu v Poľsku som okrem práce s deťmi a mentálne postihnutými osobami mala možnosť participovať na projekte „Mobilna restauracja,“ ktorý ponúkal možnosť animátorskej činnosti. Spoluorganizovala som interaktívne divadelné predstavenie s hraným a bábkovým charakterom, v ktorom si hlavnú úlohu zahrali deti. V tvorivých aktivitách zámerne využívam interakciu, nakoľko rozširuje možnosti účasti detí a zároveň otvára pole nových podnetov, neočakávaných momentov, dokonca i improvizácie.

Po desiatich mesiacoch som sa vrátila späť na Slovensko, kde práve začínam pracovať pre Liptovskú galériu P.M. Bohúňa ako galerijná pedagogička. Práci predchádzala krátkodobá ponuka spoluorganizovať detský umelecký tábor, v ktorom sme spolu zažili veľkú kreatívnu energiu. Tento náboj ma ďalej posunul k spomínanej pracovnej príležitosti, ktorá ponúka veľký zážitkový priestor pre škôlkárov, žiakov aj študentov.

Prostredníctvom svojich skúseností  z organizácie kultúrnych podujatí na Slovensku, Poľska, odborných školení v Toruni a Varšave a tvorivých workshopov, ponúkam nahliadnutie do sveta umenia, v ktorom sa nielen veľa vidí, ale najmä veľa tvorí, hrá či zabáva. Spoločne navštívime veľkých umelcov, budeme čerpať z tradičného aj moderného, prírodného aj umelého, interiérového aj exteriérového. Prežijeme každý druh zážitku prostredníctvom jedinečnej umeleckej zásobárne. Fantázii sa medze klásť nebudú. Tvorivé dielne budú plné nápaditosti, emócií a nevšedných inšpirácií.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Andrea Kapráliková

galerijná pedagogička

Kontakt: lgpmb-kvc@vuczilina.sk

                0902 468 997

Andrea Kapráliková
Galerijná pedagogička
Komentáře