Novembrová dvojvernisáž

Posledný novembrový utorok (26.11.2019) sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa konala vernisáž dvoch výstav. Vo Veľkej výstavnej sieni predstavila svoje najnovšie diela Lucia Tallová a v Malej výstavnej sieni Kristína Mésároš. Obe autorky prezentujú súčasné slovenské umenie, no každá svojim osobitým spôsobom.

Sólový výstavný projekt Lucie Tallovej s názvom Ostrovy, vznikol špeciálne pre priestor Veľkej výstavnej siene tejto galérie. Autorka na výstave predstavila inštaláciu site specific a najnovšie veľkorozmerné diela, ktoré sú verejnosti predstavené po prvýkrát. Lucia Tallová vo svojich inštaláciách a trojdimenzionálnych kolážach pracuje so starými fotografiami a antikvárnym nábytkom. Fotografie dopĺňa citlivými intervenciami, napríklad pridaním farebnej škvrny, ďalšieho obrazu alebo objektu v rôznych podobách. Objekty konštruuje ako ostrovy alebo hory. V oboch prípadoch ide o symbolickosť miesta, ktoré je nedostupné a vzdialené. Preto sú Tallovej krajiny zväčša ľudoprázdne. Pre jej diela sú charakteristické dva obrazové motívy – morská krajina a vzdušná atmosféra, ktoré sa na výstave niekoľkokrát opakujú v čierno-bielej farebnosti. Výstavu kurátorsky zastrešila Lucia Miklošková.

Druhá výstava, ktorá bola v Liptovskej galérii minulý týždeň otvorená nesie názov Café Moon. Ide o samostatnú výstavu Kristíny Mésároš, ktorá je inštalovaná na prízemí galérie v Malej výstavnej sieni. Kristína Mésároš patrí k výraznej generácii maliarov, ktorí vstúpili na scénu súčasného vizuálneho umenia v posledných desiatich rokoch.  Vystavené diela charakterizuje živý autorský rukopis, farebná rozmanitosť a špecifická atmosféra mimo všednosti každodennosti. Východiskovým bodom pre vznik diel je vždy skúsenosť autorky s novým prostredím, či novými životnými situáciami – návštevy nových miest, krajín, materstvo… Dajú sa v nich objaviť malé i veľké naratívy, osobné spomienky či vlastný pohľad na globalizovanú a štandardizovanú dobu pomocou napr. zobrazenia kaviarne uprostred mesačnej krajiny, či nakopených plastových stoličiek prekrytých reťazou plastových lian a kvetov. Kurátorsky výstavu pripravila Miroslava Urbanová.

Vernisáž oboch výstav navštívilo okolo 100 hostí, medzi nimi okrem samotných autoriek a kurátoriek aj ich rodinní príslušníci, priatelia, milovníci a zberatelia umenia, zástupcovia mesta L. Mikuláš a kultúrnych inštitúcií mesta, pedagógovia, abonenti, ako aj ostatní návštevníci, ktorí si prišli pozrieť tvorbu dvoch súčasných slovenských umelkýň. Výstava Kristíny Mésároš – Café Moon potrvá do 11. januára 2020, výstava Lucie Tallovej – Ostrovy do 1. februára 2020.

 

Viac fotografií z výstav nájdete na :

Kristína Mésároš Café Moon

Lucia Tallová Ostrovy

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře