Získajte ZLATÚ abonentku

Aj tento rok môžete podporiť činnosť Liptovskej galérie a získať Zlatú abonentku za finančný alebo vecný dar pre LGPMB v min. hodnote 200 €. Vopred ďakujeme všetkým jednotlivcom a firmám, ktoré sa rozhodnú podporiť naše umelecké aktivity v roku 2019.

Zlatá abonentka majiteľovi poskytuje:

  • voľný vstup pre majiteľa abonentky + 3 osoby v jeho sprievode na všetky výstavy a podujatia organizované LGPMB
  • zasielanie publikácií, katalógov a iných tlačovín vydaných LGPMB
  • pozvanie na výročné zhodnotenie roku
  • pravidelné zasielanie informácií o pripravovaných výstavách a podujatiach galérie
  • zverejnenie mien a firiem v Ročenke, ktorú LGPMB každoročne vydáva

Abonentka je neprenosná a je platná 5 rokov.

V prípade záujmu o získanie Zlatej abonentky prosím kontaktujte lgpmb@vuczilina.sk alebo 044/552 27 58. Ďakujeme

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře