Výstava J.A., ALEXY až na jar 2021

Podľa pôvodného výstavného plánu na rok 2020 sme v tomto období mali inštalovať výstavu s názvom J. A., ALEXY, koncipovanú ako poctu tomuto maliarovi a aktivistovi. O Jankovi Alexym je známe, že bol mnohovrstevnou osobnosťou – okrem maľovania písal poviedky a recenzie, bol spoločensky aktívny, významná je jeho rola pri obnove Bratislavského hradu, pri vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa či Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši.

Janko Alexy

Dnes si pripomíname 50. výročie jeho úmrtia (25.1.1894 L. Mikuláš – 22.9.1970 Bratislava). Pri tejto príležitosti sme plánovali pripraviť výstavu poukazujúcu na jeho osobnosť – v spektre od maliarov, ktorí poukážu na jeho maliarsky odkaz, až po intermedialistov a aktivistov, ktorí zhodnotia jeho činnosť ako „impresária“ či hýbateľa. Aj keď výstavu v týchto dňoch kvôli koronakríze neotvoríme, môžete sa na ňu tešiť, pretože ju presúvame na jar 2021.

Janko Alexy, Hôrni chlapci, 1921

V zbierke Liptovskej galérie evidujeme vyše 50 diel Janka Alexyho, niektoré sú vystavené v stálej expozícii Moderna. Napríklad aj dielo Hôrni chlapci (olej na plátne) z roku 1921.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře