Vernisáž výstavy Alternatívy deštrukcie

Medzinárodná výstava Alternatívy deštrukcie prezentuje tvorbu piatich mladých umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Na vernisáži, ktorá sa konala v utorok 1.10.2019 mali návštevníci možnosť vidieť ako zvolenú tému deštrukcie umenia sprítomnili Emese Benczúr (HU), Lukáš Houdek (CZ), Ivana Sláviková (SK), Karolina KubikAnna Jochymek (PL).

Spoločným námetom výstavy sú rôzne spôsoby, akým sa v minulosti a súčasnosti ničí verejné sochárske alebo objektové dielo. Deštrukcia sa tak chápe doslovne aj metaforicky, od ideologického odstránenia „nepohodlnej“ sochy z námestia až po nezachovanie objektov z dôvodov absencie trhu. V širšom zmysle výstava poukazuje na vývoj vzťahu umenia a spoločnosti, ktorý v dnešnej dobe prebieha viac v rovine dialógu.

Výstava v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa je modifikáciou projektu Trienále Prostor Zlín 2019, Krajskej galérie umenia v Zlíne. Alternatívy deštrukcie sa tak na galerijnej pôde objavujú po druhý raz, tentokrát na Slovensku. Kurátorsky výstavu pripravil Richard Gregor, ktorý na vernisáži uviedol, že sú zámerne vystavené diela umelcov z krajín V4, pretože V4 predstavuje náš najbližší prirodzený kultúrny i politický región. Autori reagovali na špecifickú situáciu vo svojom prostredí a to z politického i historického hľadiska, napr. umelkyne z Poľska a Maďarska kriticky reagovali na otázky rastúcej cenzúry v ich domácom prostredí.

K výstave bol vydaný 93 stranový dvojjazyčný katalóg, ktorý si návštevníci môžu zakúpiť v cene 3 € (abonenti LGPMB za 2,40 €). Ten obsahuje popri kurátorskom texte a fotodokumentácii premiéry výstavy aj štyri prípadové štúdie o otázkach verejného sochárstva v krajinách V4. Ich autormi sú poprední odborníci: Sabina Jankovičová, Pavel Karous, Flóra Gadó a Karolina Kolenda.

Utorkovú vernisáž výstavy si nenechali ujsť desiatky návštevníkov, ktorých oslovila zvolená téma výstavy alebo ich viedla zvedavosť či záujem o súčasné umenie. Okrem príhovoru riaditeľa Liptovskej galérie a zároveň kurátora výstavy si mohli vypočuť aj hudobné skladby v podaní Želmíry Chovancovej, pedagogičky Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši. Tému výstavy podporila umeleckým prednesom spoločensky angažovanej poézie Anna Ondrejková. Tá originálne predniesla báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať od Miroslava Váleka. V nej básnik zobrazil svoju tragickú skúsenosť s vojnou a prezentoval protest proti fašizmu a diktatúre ako takej. Prvooktóbrový večer sa tak niesol v duchu spojenia hudby, poézie a súčasného výtvarného umenia.

Pre záujemcov, ktorí sa vernisáže nemohli zúčastniť pripravuje Liptovská galéria dve komentované prehliadky s kurátorom výstavy. Uskutočnia sa 15. a 29. októbra 2019 o 16:30 hod. , výstava vo Veľkej výstavnej sieni potrvá do polovice novembra 2019.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře