V Mikuláši možno vidieť svätého Mikuláša nielen na Mikuláša

Mikuláš prináša radosť a pocit očakávania, každoročne presne v ten istý deň – 6. decembra. Mikuláš patrí k svätým, ktorých majú v úcte po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre postavené na jeho počesť. Narodil sa v 3. storočí nášho letopočtu pravdepodobne v Patare, v oblasti dnešného Turecka do bohatej gréckej rodiny. Stal sa biskupom a vďaka svojej zbožnosti a štedrosti bol známy široko – ďaleko. Všetok svoj majetok, ktorý zdedil po rodičoch, rozdal sirotám a chudobným deťom. Z tohto jeho počinu vznikol zvyk obdarúvať každý rok deti darčekmi práve 6. decembra, v deň, kedy zomrel.

Svätý Mikuláš sa stal viacnásobným patrónom – detí, námorníkov, cestujúcich, pekárov, lekárnikov a obchodníkov. Jeho meno nesú viaceré kostoly a mestá aj na Slovensku, Liptovský Mikuláš je jedným z nich. Mesto Svätý Mikuláš sa sformovalo z farskej usadlosti, ktorá vznikla výstavbou Kostola sv. Mikuláša v 13. storočí. Názov mesta bol totožný s menom duchovného patróna kostola, v roku 1952 bol Liptovský Svätý Mikuláš premenovaný na Liptovský Mikuláš.

ikona Svätý Mikuláš, autor – ruský maliar, r. 1670, zo zbierky Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

 

V Liptovskom Mikuláši možno tohto svätca vidieť zobrazeného na mestskom erbe, na oltári v Kostole sv. Mikuláša, ale aj na ikonách – napríklad v stálej expozícii Staré umenie v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa. Písanie ikon (keďže podľa ikonopiscov sa ikony na drevo nemaľujú, ale píšu) podlieha prísnemu kánonu – po stránke technologickej i obsahovej, dôležitá je symbolika farieb, motívov či gestikulácia zobrazených osôb. Tvár svätého Mikuláša je na každej ikone iná, ale zachováva črty vlastné iba tomuto svätcovi. Za charakteristické vlastnosti možno považovať výraznú fyziognómiu tváre s preduchovneným pokojným výrazom. K jeho liturgickému odevu patrí biskupské rúcho – ornát a omofor, pruh látky, zdobený štylizovanými krížmi.

stála expozícia Staré umenie

 

V stálej expozícii Staré umenie možno vidieť aj ďalšie ikony, plastiky, olejomaľby a oltáre z obdobia gotiky, renesancie, baroka až po začiatok 19. storočia predovšetkým z oblasti Oravy, Turca, Spiša, no najmä Liptova. Vystavené je aj najstaršie dielo zo zbierky Liptovskej galérie – drevená plastika Madona s dieťaťom zo 14. storočia. Expozícia sa priebežne obohacuje o nové zbierkové predmety, ktoré sú po reštaurovaní schopné naďalej plniť svoju funkciu ako exponáty v galérii. Pre tých, ktorí majú záľubu v tomto druhu umenia, ponúka Liptovská galéria zadarmo katalóg k Stálej expozícii Staré umenie. Je k dispozícii na recepcii galérie, náhľad publikácie možno nájsť aj v galerijnom e-shope: http://www.galerialm.sk/eshop-knihy/.

katalóg Staré umenie

 

 

Zdroj:

Teicherova, A. 2019. Svätý Mikuláš, [online]. 2019. Dostupné na internete: <http://www.teicher.sk/ikony/mikulas.htm>

História mesta [online]. 2019. Dostupné na internete: <https://www.mikulas.sk/mesto/historia-mesta/>

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře