Staré umenie obohatené o najstaršie dielo

Stála expozícia Staré umenie v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa je obohatená o štyri dobové drevené plastiky, ktoré boli zreštaurované s finančnou podporou FPU a ŽSK. Medzi nimi je aj najstaršie dielo v zbierke LGPMB – drevorezba z lipového dreva – Madona s dieťaťom zo 14. storočia. Autor sochy je neznámy, ide o stredoeurópskeho rezbára, v zbierke LGPMB je od roku 1976. Prínosom reštaurovania pamiatky je, že je ponechaná v autentickom stave so zachovanou prvou farebnou úpravou a bez sekundárnych doplnkov, ktoré boli k dielu dodatočne dorobené (pravá ruka dieťaťa, ľavá ruka Madony a doplnok z temena hlavy Madony). Po odstránení sekundárnych vrstiev sa ukázalo, že socha bola ohorená v spodnej časti, pravdepodobne od sviečky.

Madona s dieťaťom – pred a po reštaurovaní, 14. stor., v: 43 cm

 

Okrem tejto plastiky boli zreštaurované aj diela Kristus na kríži (Corpus) zo začiatku 19. storočia, Svätý Štefan a Svätý Jozef z 1. polovice 18. storočia. Výtvarná a historická hodnota týchto plastík bola prinavrátená odkrytím pôvodnej farebnosti, doplnením častí drevnej hmoty a ochranným ošetrením drevnej hmoty.

Sv. Štefan – 18. stor., v: 103 cm

Sv. Jozef – 18. stor., v: 91 cm

Kristus na kríži (Corpus) – 19. stor., výška 79 cm

 

Návštevníci Liptovskej galérie majú možnosť vidieť artefakty v stálej expozícii Staré umenie v ich pôvodnej podobe. Vďaka odbornému reštaurátorskému zásahu sú pamiatky schopné naďalej plniť svoju funkciu ako exponáty v LGPMB.

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře