Premietanie filmu o Kolomanovi Sokolovi

Pred 116 rokmi, 12.12.1902, sa v Liptovskom Mikuláši narodil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, zakladateľ modernej grafiky, maliar a ilustrátor, Koloman Sokol. Pri tejto príležitosti pozývame všetkých abonentov i širokú verejnosť na premietanie filmu o živote a tvorbe tohto umelca do Galérie Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Premietanie bude počas celého dňa 12.12.2018 od 10. hod. do 16. hod. v priestoroch Galérie Kolomana Sokola. Zároveň je v tento deň zdarma sprístupnená aj stála expozícia v Galérii Kolomana Sokola.

Koloman Sokol mal neľahké detstvo, v štyroch rokoch ho opustila matka a jeho výchovy sa ujal strýko. Študoval na súkromnej škole Eugena Króna v Košiciach, neskôr navštevoval súkromnú školu Gustáva Mallého v Bratislave. V roku 1925 bol prijatý na Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Získal štipendium francúzskej vlády a rok 1933 strávil štúdiom v Paríži, kde spoznal svoju manželku Lýdiu Kratinu, dcéru americko-českého sochára. V Prahe sa stal členom Združenia českých umelcov grafikov Hollar. V roku 1937 sa zúčastnil na spoločnej výstave Hollaru v Mexiku a vzápätí prijal pozvanie Mexického ministerstva kultúry a školstva, aby tam vyučoval. Stal sa zakladateľom školy grafických techník na Escuela de las Artes del Libro na Univerzite v Mexiko City, kde ako profesor pôsobil do roku 1941. V roku 1941 odišiel do USA, kde sa mu narodil syn George, v rokoch 1942-1946 žil v New Yorku. Potom sa na krátke obdobie vrátil na Slovensko, vyučoval na Technickej Univerzite a na Univerzite Komenského v Bratislave a stal sa členom Slovenskej akadémie vied. Po komunistickom prevrate v roku 1948 odišiel do Spojených štátov a usadil sa v Pennsylvánii v mestečku Bryn Mawr. V 90-tych rokoch 20. storočia žil u svojho syna v Tucsone v Arizone, kde zomrel 12.1.2003 vo veku 100 rokov.

Koloman Sokol sa cítil byť svetoobčanom bez pevného zakotvenia v konkrétnom prostredí. Napriek tomu nikdy nestratil záujem o dianie na Slovensku, často komentoval aktuálnu situáciu v rodnej krajine. Dôkazom vzťahu k Slovensku, a predovšetkým k rodnému mestu, bol jeho veľkorysý dar mestu Liptovský Mikuláš a Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, ktorý tvorila kolekcia 48 diel. Tie sa stali základom Centra Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši, v roku 2017 premenovaného na Galériu Kolomana Sokola.

 

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře